Oruç Baba Der ki:

Konuşmak bilgili olmanın göstergesi midir, bilinmez; ama susmak bilgelik gerektirir.


Toplumsal Değerlerle İlgili Özlü Sözler -1

  • PDF
  • Yazdır
  • e-Posta

 

Sayın okur:Bu sözler internet ortamından hazırlandığı için ,sözün gerçekten burada yazan kişiye ait olduğu konusunda kesin bir yargıya varma imkanı yoktur.

“Güzel”,orantı ve düzendir. Aristo
Açlık kötü danışmandır. Vergilius
adalet yoksa, cesaret de yoktur. Benjamin Franklin
adaleti ödül beklemeden yerine getir Solon
adaletin hakim olduğu yerde, silahın yeri yoktur. J. Amyot
adaletsiz bir ülke mezbahadan başka bir şey değildir. Clemenceau
adaletsizliği işleyen, çekenden daha sefildir. Eflatun
adaletsizlik hükme acılık, geciktirme de tatsızlık verir. Bacon
Ahlak da sanatta olduğu gibi hiç konuşulmaz, ancak yaşanır. Ernest Renan
ahlak duygumuz, ihtiraslarımızı kontrol eder. Bernard Shaw
ahlak kanunlarını çiğnemeye hiç gelmez, hemen öçlerini alırlar. Tolstoy
ahlak olmayan yerde kanun bir şey yapamaz. Napolyon
ahlak ve erdemden yoksun kimse,bir çuval çamurdan daha değersizdir. Laedri
ahlakın temeli, özgürlüktür. C. F. Meyer
ahlaki değerler akılla tanınamaz,gönülle duyulur. Max Scheler
ahlaksızlık,ahlakın mevcut olmasının nedenidir. Anatole France
Aklın üç ilkesi , iyi düşünmek , iyi söylemek , iyi yapmaktır. Demokritos
Alabalık tutmak için, sineği feda etmelidir. George Herbert
Asıl yetimler anadan babadan değil ilim ve ahlaktan yoksun olanlardır. Hz. Ali
Asla aldatılmayız,kendi kendimizi aldatırız….. Goethe
Aşkın dili, gözlerdedir. Phineas Fletcher
Atalarindan sana kalani haketmeye bak! Yoksa senin olmazlar. Goethe
Ateş dumansız, delikanlı günahsız olmaz. Kaşgarlı Mahmut
Aylaklık bütün kötülüklerin kaynağı, bütün erdemlerin tacıdır. Kafka
Ayrılık küçük ihtirasları unutturur, büyükleri güçlendirir. Napolyon
Bana bir yalancı göster, sana bir hırsız göstereyim. George Herbert
Bana iyi analar veriniz, size iyi vatandaşlar vereyim. Napolyon
Barışı sevin, kini ve kavgayı bir tarafa atın. Çünkü bunlar kötülüklerin anasıdır.
Basın hürriyeti, öteki hürriyetlerin emniyet subabıdır. Diktatör hükümetlerden başka hiçbir kuvvet onu kısamaz. K. Atatürk
Başkalarının en iyi yaptıklarıyla değil, kendinin en iyi yaptıklarınla kıyaslama yap. Erdal Bilallar
Başa kakılan bir iyilik daima hakaret yerini tutar. Racine
Başarı , cesaretin çocuğudur. Benjamin Disraeli
Başına gelen iyiliği hatırlamayan kimse artık içinden kocamıştır. Epikür
Başkalarının hürriyetlerini tanımayanlar,hürriyete layık değildir. Lincoln
Bekleyebilen için her şey iyi sonuç verir. Tolstoy
Ben birisine haksızlık yapsam o gün şiir uzaklaşır benden. Ruhan Mavruk
Ben bu kulaklara göre ağız değilim Nietzsche
Beni öldürmeyen şey,beni güçlendirir. Nietzsche
Benim memleketimde şiir bilmeyene kız vermezlerdi.Kızlar da eğer ağıt yakamıyorlarsa evde kalırlardı. Yaşar Kemal
Bıçak kendi sapını kesmez. Kore sözü
Bırakın adalet yerini bulsun, isterse kıyamet kopsun. William Watson
Bilge, iyi şeylerde bile bir ölçü gözetir. Juvenalis
Bilim aklın şiiridir; şiir de yüreğin bilimidir. Gorki
Bilim ve sanat bütün dünyanın malıdır, milletlerin sınırlarını tanımaz. Goethe
Bilimsiz şiir, temelsiz duvar gibidir. Temelsiz duvar da değersizdir. Fuzuli
Bir devlet, Shakespeare’in eserlerinin çok iyi bir baskısını yapabilir ama o eserleri asla yazamaz. Paul Dickson
Bir güzel söz söyleme sanatı varsa,bir de güzel anlama ve dinleme sanatı vardır.
Bir iş yapmak için neden yarını bekliyorsun. Bugün de dünün bir yarını değil midir. Ömer Hayam
Bir işi en zor yanından düşün ki yaparken güçlük çekmeyesin. Samuel Johnson
Bir iyi davranış, dünyadaki bütün güzel sözlerden daha tesirlidir. Andrew Marvell
Bir oyuncu için başarı gecikmiş başarısızlık demektir. Graham Grene
Bir şiir, yalnız o şiire giren değil, bir de girmeyen sözcüklerden meydana gelir. Salâh Birsel
Bir tek yazardan çalarsan düpedüz hırsızlıktır. Ama birçok yazardan çalarsan bunun adı araştırmadır. Wilson Minzer
Bir yalan ne kadar hızlı olursa olsun, hakikat ona yetişip geçer. Kenya Atasözü
Birdenbiredir şiir. Birdenbire çıkan bir deniz, bir ağaç, bir yüz, bir sokak.
Biri sana kötülük ederse unut, ama sen birine kötülük edersen hiç unutma. Halil
Biz romantik olduktan sonradır ki dağlar güzelleşti. Delacroix
Bol bol tebessüm et, gülümse. Hem maliyeti sıfırdır, hem de değerine paha biçilmez. Jackson Brown
Bu dünyaya anlaşılmak için değil,anlamak için geldik.Anlaşılamamanın üzüntüsünü duyacağımız yerde,bütün ruhumuzla başkalarını anlamaya çalışsak hayat ne kadar güzel olurdu. E.Renan
Bu dünyaya istediğimiz gibi gelmedik,bu dünyadan istediğimiz gibi gidemeyiz. Ömer Hayam
Bu şiirin, bu resmin, bu müziğin faydası ne? Bu sorular sanatçıyı hep yormuştur. O kimseye faydası olsun diye yapmaz ki sanatı. Yapan varsa yalancıdır, ya da yeteneksizin tekidir ve yeteneksizliğini böyle bir özüre sığınarak gizlemeye çalışmaktadır. Tuğrul Tanyol
Büyük şiir düşüncelerimizi doyurmaz, allak bullak eder. Montaigne
cesaret hayatı hiçe sayar, vicdanı değil. Schiller
cesaret korkuya direnmek ve korkuyu alt etmektir. Korkusuzluk değildir.” Mark Twain
cesaretin büyük kısmı , o korkulan şeyi daha önce yapmış olmaktan kaynaklanır. Emerson
cesaretin öyle bir derecesi vardır ki o düzeyde tabiat kanunlarına meydan okursunuz. Muhammed Bozdağ
cesaretini kaybeden her şeyini kaybetmiştir. Yavuz Sultan Selim
cesaretiniz varsa geçtiğiniz her vadide sizi anlatan bir iz bırakırsınız. Muhammed Bozdağ
Cömertlik israf ile cimrilik arasındadır. Gazali
Çabuk anlaşılan şey, uzun ömürlü değildir. Dostoyevski
Çabuk gelen kötü şans, geç gelen iyi şanstan iyidir. Arnavutluk Atasözü
Çağımızın ahlaksızlığından neden şikayet ediyorsunuz ki ?Siz ahlaklı olun itibarınız yükselsin. Goethe
Çalanı olmayınca en iyi davulun sesi bile çıkmaz. Carl Zuckmayer
Çalışanlar, kötülük düşünmeye vakit bulamazlar. Çalışmayanlar ise kendilerini kötülükten kurtaramazlar. Hz. Ali
Çalışmak bizi şu üç beladan kurtarır Can sıkıntısı, kötü alışkanlıklar ve yoksulluk. Voltaire
Çarpık ayakkabı çarpık ayağa uyar. Mevlana
Çiçeğe bakarken, geçmişe gidip hayallerindeki kavgayı seyreden, çiçeğin vücuduyla sunduğu güzelliği nasıl yaşayabilir? Muhammed Bozdağ
Çoğu kez korku, yalan söylemesini öğretir. Alfred de Vigny
Çoğu kötülüğün başı, para sevgisidir. Anonim
Çok bilenin çok derdi olur. Lessing
Çok dinlememiz az konuşmamız için iki kulağımız ve bir dilimiz vardır. Diogenes
Çok yalan söyleyenin ettiği yemin de çok olur. Alfieri
Daha iyi olmaya çalışmayan iyi olarak ta kalamaz. Oliver Cromwell
Daha iyi yaşamak istiyorsan, kötü düşüncelerini öldür. Sir W. Raleight
Dalkavuklugun sağladığı çıkar, dürüstlüğün sağladığı faydadan daha fazla olursa o ülke batar. Montesquieu
Deha yalnızca uzun sabır ve çalışmadır. Flaubert Buffon
Devlet,bireyin haklarını ortadan kaldırmamalı,kendisine yararlı olacağı için düşünme,düşüncesini açıklama ve istediği dini benimseme özgürlüğünü korumalıdır. Spinoza
Devletin amacı,yurttaşların mutluluğunu sağlamak olduğuna göre,böyle bir devlet her kesimde iyi idea’sını yansıtacak bir ahlak devleti olacaktır. Platon
Dilencilerin seçmeye hakkı yoktur. Beamont
Dili ve sözü bir olmayan kimsenin yüz dili bile olsa o, yine dilsiz sayılır. Mevlana
Din ve ahlak duygularının zayıflaması, zekanın zayıflaması kadar Alexis Carel
Doğru ve iyi olanı bilmek ile doğru ve iyi olanı yapmak arasındaki en önemli bağlantı, doğru ve iyi olanı yapacak bir karaktere sahip olmaktır. Russel Gough
Durgun sular derin olur. Gerhart Hauptmann
Durmak, devrilmenin bir öncesidir. Gürbüz Azak
Duydum; unuttum, gördüm; hatırladım, yaptım; öğrendim. Konfüçyüs
Duygularımız sözcüklerin ötesindedir. Utanmalıyız şiirlerimizden. Nizar Kabbani
Dünya güzeldir, ama bir şairin gözüyle daha da güzel olur. Goethe
dünyada her şeye değer biçmek mümkündür, fakat öğretmenin eserine asla değer biçilemez. Sokrat
dünyada hiçbir şeye mihnet etme, hürriyetini ancak bu suretle koruyabilirsin. Hz. Ali
Dürüst ve iyi bir arkadaş edinilen bütün mülklerin en iyisidir. Ksenophon
Düşünce, içimizdeki şeye yönelttiğimiz dikkattir Leibniz
Düşünceler iyi ve cesur olanların beyinlerinde, kollarında gelişmelidir; yoksa rüya olmaktan ileri gidemezler. Emerson
Düşündüklerinizi söylemek iyidir. Söylediklerinizi düşündükten sonra söylemek daha iyidir. Credo
Düz yol varken, eğri yola sapmak akıl karı değildir Zola
Edepsizliğin başladığı yerde edebiyat biter. M. Akif
Eğer boş zamanınız yoksa, ruhunuzu kaybediyorsunuz demektir. L. P. Smith
Eğer haberleri masumca ve ayrım gözetmeksizin , gelişi güzel dinlediğiniz zaman, zihninizi kötümserlik ve endişeye programlamış olursunuz. Steve Chandler
Eleştirmenlerin sözlerine aldırmayın,Şimdiye kadar hiç birinin heykeli dikilmemiştir. Sibelius
En büyük kötülük, zorluklara karşı koyamamak zafiyetinden gelir. Goethe
En çok, kendine yapacağın kötülüklerden kork. Pestalozzi
En erdemli tanıdığın adamı arkadaş seç.Onun öğütlerine karşı gelme,yararlı hareketlerini taklit et. Pythagoras
En güzel haberciyi bile, felaket haberi çirkinleştirir. Goethe
En güzel kişinin sevdiğidir. Sappho
En iyi eğitimli kişi, yaşadığı hayatı en iyi anlayandır. Hellen Keller
En iyi yananlar, eski odunlar; en güvenilen kimseler, eski dostlar; en rahat okunanlar da,eski yazarlardır. Bacon
En iyi yolu bulmak en kötüsünü bulmaktan çok daha kolaydır. Sir Thomas More
En korkulu anlarında bile ümidini kaybetme. Unutma ki, iliklerin en lezzetlisi en sert kemikte bulunur Sadi
En kötü nefret, akrabaların nefretidir. Tacitus
En küçük şeylerde bile aklın seni sevk ve idare etsin. Pythagoras
En olgun meyve, en başta düşer. Shakespeare
En önemli şeyler, asla en önemsizlerin insafına bırakılmamalı. Goethe
En tatlı balın bile fazlasının tadı bıkkınlık verir. Shakespeare
Erdem , iyiyi elde etme gücüdür. Eflatun
erdem tümüyle niyete dayanır. Zenon
erdem, irsi değildir. Tom Paine
erdemin armağanı onurdur…. Cicero
erdemin kazanılma yolu duygularımızın eğitiminden geçer. Aristo
Fenalıkların ilki ve en büyüğü,haksızlıkların cezasız kalmasıdır. Eflatun
Gah giderim medreseye ders okurum hak için, gah giderim meyhaneye dem çekerim kime ne? Kul Nesimi
Geç kalan adalet, adaletsizliktir. Savage Landor
Geçici bir güven uğruna temel özgürlüklerinden vazgeçenler, ne özgürlüğü hak eder ne de güveni. Benjamin Franklin
Geleceği tahmin etmenin en güzel yolu, onu yaratmaktır. Peter F. Drucker
Geleceğin en iyi peygamberi geçmiştir. John Sherman
Gençlikte, güzellikte akıl arama. Homeros
Gerçeği her zaman savun, anlayan olmasa bile vicdanına karsı hesap vermekten kurtulursun. Herbert George Wells
Gerçeğe ancak tek yoldan gidilir, ama ondan uzaklaşmak için binlerce La Bruyere
Gerçek özgür değilse, özgürlük de gerçek değildir. Jacques Prévert
Gölge ve ışık,kötülük ve iyilik birbirinden ayrılmaz;onların doğası bir ve aynıdır. Heraklitos
Gönlünü yıkayıp arıtmamışsan habire aptes alıp durmaktan fayda bekleme.. Mevlana
Gönül dinlendiren bir güzel yüzün düzgüncüye ihtiyacı yoktur. Sadi
Göz açıldıkça ruh perdelenir. Tevfik Fikret
Gözler övülünce, geri kalan yerler hiçbir şeye yaramıyor demektir. Lermontov
Gözlerin en güzelleri, bazen en yalancılarıdır. Victor Hugo
Gururla zayıflık ikiz kardeştir Lowell
‘Gül’ de ne demek? Adı başka olsaydı bu kadar güzel kokmayacak mıydı sanki? Shakespeare
Gülün dikene katlanması onu güzel kokulu yaptı. Mevlana
Güneş yoksa, buzda olgunlaşmasını bil. Henrı Michaux
Güvenilmek sevilmekten iyidir. George Macdonald
güzel ahlak; cömertlik, bağışlayıcılık, sabır ve tahammüldür.
güzel bedenler için zevk,güzel ruhlar için de ıstırap gerektir. Oscar Wilde
güzel bir kıyafet iyi bir tavsiye mektubudur. Cenap Şehabettin
güzel bir yüz, bir tavsiye mektubudur. Publilius Syrius
güzel bir yüz, güzel yaşlanır. Andre Maurois
güzel de olsa şiir yazmakla tencere kaynamaz. Martial Piechaud
güzel düşün , iyi hisset , aldanma; ne varsa doğrudadır ; doğruluk şaşar sanma. Tevfik Fikret
güzel ve göz alıcı her şey iyi olmayabilir, ancak iyi olan her şey güzeldir. Ninon de Lenclos
güzel ve iyi yüz, kötü bir huyla beraber olunca bil ki, kalp akçe bile etmez. Mevlana
güzel yüz aynaya aşıktır….. Mevlana
güzel, yalanın çocuğudur. Ahmet Haşim
güzele ne yakışmaz? Çiçekbozuğu bile… Halbuki çirkine çiçek bile yakışmaz Refik Halit Karay
güzelliği görme yeteneğini kaybetmeyen asla yaşlanmaz. Andre Maurois
güzelliğe pek güvenme. Vergilius
güzelliği bulmak için tüm dünyayı dolaşsak da;Onu içimizde taşımıyorsak asla bulamayız. R.W. Emerson
güzellik Allah’ın ihsanıdır. Aristo
güzellik biraz da gurur ister. Yavuz Sultan Selim
güzellik bütün bir hayatımız boyu aradığımız yitiğimizdir. Halil Cibran
güzellik doğruluk, doğruluk güzelliktir. Keats
güzellik ile akıl seyrek olarak bir arada bulunurlar. Petronius
güzellik kalpleri bizim için önceden kazanan bir tavsiye Schopenhauer
güzellik kısa süren bir saltanattır. Victor Hugo
güzellik mutlak ruhun nesnede yansımasıdır. Hegel
güzellik müthiş bir kudret,gülümseme ise onun kılıcıdır. Charles Reacck
güzellik ve Çirkinlik bir gün bir nehir kenarında karşılaştılar. Birlikte üzerlerini çıkarıp nehre daldılar ve yüzmeye koyuldular. Önce Çirkinlik çıktı nehirden ve farkına varmadan güzelliğin giysilerine büründü ve gitti. sonradan kıyıya çıkan güzellik baktı ki kendi giysileri yok mecbur kaldı ve Çirkinliğin elbiselerine büründü. İşte o zamandan beri nice güzellikler Çirkinlik kıyafetleri içinde ve nice Çirkinlikler güzellik kıyafetleri içinde dolanır yeryüzünde. Neysen onu değil, ne olabileceğini sev. Cervantes
güzellik, altından daha çok hırsız çağırır. Shakespeare
güzellik, bakan kimsenin gözündedir. Atasözü
güzellik, her yerde hoş karşılanan bir misafirdir. Goethe
güzellik, şaraptan da kötüdür; güzelle birlikte onu seveni de yıkar. Zimmermann
güzellik, yaz yemişleri gibidir. Çabuk çürür, çok dayanmaz Bacon
güzellik,çıkarsız olarak hoşa gidendir. Kant
güzellik,tanrısal aklın evrendeki ışımasıdır. Platinos
hak bellediğin bir yola yalnız da olsan gideceksin. Tevfik Fikret
hak yenir, ama hazmedilmez. Yunan Atasözü
hak, kuvvetler arasındaki aralıktır. Paul Valery
hakikat bir taş kadar sert, bir gonca kadar da yumuşaktır. Gandhi
hakikat iki kişiye muhtaçtır biri onu dillendiren, diğeri onu anlayan. Halil Cibran
hakikat parçalanamaz Halil Cibran
hakikate kulak veren, hakikati dillendirenden daha basit değildir. Halil Cibran
hakikatin temsilcisinin en az olduğu zaman, onu dile getirmenin tehlikeli olduğu zaman değil, can sıkıcı olduğu zamandır. Nietzsche
Haksız eleştiri çoğunlukla biçim değiştirmiş övgüdür. Dale Carnegie
Haksızlık etmek iyi adamın elinden gelmez. Publilius Syrus
Halk, şımarık, nankör ve zalim bir efendidir. George Sand
Hangi yara birden iyi olmuştur? Shakespeare
Hastalıklar, kötü zevklerin ücretidir. Thomas Fuller
Hayal gücü ,Bilgiden daha önemlidir. Einstein
Hayal gücü gerçeklerden kaçmak için değil,onu yaratmak için kullanılmalıdır Colin Wilson
Hayaller tatminsizlikten doğar. Her şeyi mükemmel olan bir adam hayal kurmaz. Montherlant
Hayat bir öyküye benzer, önemli olan yanı eserin uzun olması değil, iyi olmasıdır. Senaca
Hayat dediğin şey güzel şeyleri beklerken arada geçen zamandır. Anonim
Hayat Tanrının bize sunduğu bir armağandır; onu değerlendirme biçimimiz ise bizim yaratıcıya sunduğumuz armağandır. Leo Buscaglia
Hayatla meselesi olanlar -ben dahil- özellikle ’70′li yıllarda çok estiler, çok gürlediler. Oysa hayatla olan meselenin şiirimize esas itibariyle ’80′li yıllarda girdiğini düşünüyorum. Sina Akyol
Hayatta en büyük olaylar bir sürü iyi düzenlenen küçük tesadüflerden doğar. Henry Fielding
Hayrımız ve şerrimiz,yalnız irademizdedir. Epictetos
hazine bulacaksın. Hasan-ı Basri
Hemen bütün iyi yazılar, korkunç başlangıç çabalarıyla başlar. Ama bir yerden başlamak zorundasınızdır. Bu yüzden de kağıt üzerine bir şeyler yazarak başlamalısınız Lamott
Hepimiz için bir dünya vardır. İyilikle kötülük, günahla suçsuzluk bu dünyanın içinde elele yürürler. Oscar Wilde
Her alışkanlık elimizi daha becerikli, aklımızı ise daha beceriksiz yapar. Nietzsche
Her bildiğini söyleme ama, söylediklerini daima bil. Stanislaus Leszcynski
Her binanın bir temeli var. İslam binasının temeli de güzel ahlaktır. Abdullah bin Abbas
Her büyük sanatçı, sanata kendi damgasını vurur. Victor Hugo
Her davranısında baskalarının onayını arayan kimseler hayatın birçok güzelligini ıskalar. Richard Wilkins
Her değersiz adam tenkit ve şikayet eder. Değersizlerin çoğu da böyle Dale Carnegie
Her derde bir deva bulunur. Lakin ahlaksızlık illetini iyi edecek bir ilaç yoktur Hazret-i Ali
Her memleketin hak ettiği bir hükümet vardır. Joseph Do Maistre
Her sey en iyi yasanıldıgı kadar bilinir. Ali Kaykı
Her şeyde bir kötülük görmeyi en çok nankörler öğretir. Publilius Syrus
Her şiir dünya üzerine kondurulmuş bir öpücüktür Goethe
Her terakkinin ve kurtuluşun anası hürriyettir. Atatürk
Her yardım, cennete doğru bir basamaktır. H.Ward Beecher
Her şeyde bir güzellik vardır, bazıları göremese de… Konfüçyüs
Hırs ve para düşkünlüğü, belki de tüm öteki ihtiraslardan daha fazla suç Aristo
Hiç doğal bir sanat eseri görmüş olan var mıdır acaba?İki ayrı şey olan doğa ile sanat,aynı şey olamaz.Biz,sanat yoluyla nesnelerde doğal durumda bulunmayan şeyi dile getiriyoruz. Picasso
Hiç kimse başarı merdivenine elleri cebinde tırmanmamıştır. J. Keith Moorhead
Hiç kimse duymak istemeyen biri kadar sağır olamaz. Shakespeare
Hiçbir kavram insanları tolerans kadar günaha teşvik etmez. Shakespeare
Hiçbir miras doğruluk kadar zengin değildir. Shakespeare •
Hiçbir şey istemeyen, hiçbir şey ummayan ve hiçbir şeyden korkmayan sanatçı olamaz. Çehov
Hiçbir şey, ele geçince, kafada olduğu kadar güzel kalmaz. Richard Nash
Hiçbir zaman çıktığın kapıyı hızlı kapatma, geri dönmek isteyebilirsin. Don Herold
Hiç kimse hakkında kötü konuşmayıp, herkes hakkında bildiğim iyi şeyleri söyleyeceğim. Benjamin Franklin
Hiddet azgın bir ata benzer, haline bırakılırsa kendi ateşiyle yıpranır. Shakespeare
Hiddete,gösterişe,uykuya,oburluğa hükmetmeye kendini alıştır. Pythagoras
Huzur dolu bir kalple bir parça ekmek, vicdan azabı ile beraber olan Amenemope
Hür olmadıkları halde kendisini hür sayanlar kadar köle yoktur. Goethe
ıstırapların en büyüğü, eğer yanıtı yoksa, şiirin kaynağıdır. Ludwig Feurbach
Işık yapmanın iki yolu vardır ya kandil olmak, ya da yansıtan ayna… Edith Warton
İçinizde olmayan şiiri, başka hiçbir yerde bulamazsınız. Shelley
İftira kötü köpek gibidir, kaçanın ardından ürür,pervasızca yüzüne baktın mı sesini keser. Csiky
İftira olduktan sonra, söylenecek söz mü bulunmaz, erdem bile iftiranın ekmeğine yağ sürer. Lesage
İhtiyacı olana çabucak iyilik eden, iki kez iyilik eder. Publilius Syrus
İlgi, istek,ilimde de kritik faktör D.J.Schawartz
İlimle ahlakın alanları ayrılmalı ve ilim zevklere,eğlencelere alet edilmemelidir. Henri Poincare
inançlar hakikat düşmanları olarak, yalanlardan daha tehlikelidir. Nietzsche
İnandırma yolunda genellikle söz, altından daha değerlidir. Demokritos
İnci çamurda erimez. Victor Hugo
İngiltere’de adalet herkese açıktır, Ritz Oteli’ndeki gibi. Anonim
İnsan çürümedikçe şiir çürümez. Yaşar Kemal
İnsan hayvandan, alim cahilden, aklı ile hareket eden kişi ihtiraslıdan, bir demokrasi vatandaşı bir otokrat hükümdarın tebaasından daha özgürdür Edmond Goblot
İnsan rastlantıların yarattığı bir şey değildir, rastlantılar insanın yarattığı şeylerdir. Benjamin Disrareli
İnsanın hayata karşı ödevi yaşamaktır. Eugene O’Neill
İnsanın tek düşmanı kendisidir; onu da cesaretiyle yenebilir. Churchill
İnsanlar, inanmak istediklerine inanırlar. Julius Caesar
İradenin efendisi, vicdanının esiri ol. Aristo
İş bizden iki fenalığı uzaklaştırır can sıkıntısı, kötülük. Voltaire
İyi bir iş, iyi bir düşünceden daha iyidir Buda
iyi bir koca geceleyin ilk uyuyan, sabahleyin de son kalkan kişi olmamalıdır. Balzac
İyi bir koca sağır, iyi bir karı da kör olmalıdır. Anonim
iyi bir konuşmacı, etkili konuşmasını bilen değil, gönlü bir inançla sarhoş olandır… Emerson
İyi bir köpek hiçbir zaman iyi bir kemik kapamaz. Martinik
İyi bir vicdan en rahat yastıktır. C. Brentano
iyi davula sert vurmak gerekmez. Atasözü
İyi kalpli olmak mükemmel olmaktan daha önemlidir. Jackson Brown
iyi kararlar bir kaçınılmazlığa mahkûmdur ; daima çok geç alınırlar… Oscar Wilde
İyi olmak istiyorsan, kötü olduğuna inan. Epiktetos
iyi olmak kolaydır, zor olan adil olmak. Victor Hugo
iyi sözün aslın bilen derdi bu söz nerden gelir-Söz aslını anlamayan sanır bu söz benden gelir… Yunus Emre
iyi şiir kendini ezberletir. Metin Demirtaş
iyiliğe gücün yetmezse , kötülük etme. Aristo
İyiliği yalnız iyiler anlar, fenalığı herkes. Cenap Şehabettin
İyilik iyilikten, kötülük kötülükten doğar. Buda
İyilik yapabileceksen buna mecbursun;muktedir olmak mecbur Pythagoras
iyilik yapmaya muktedir kişi, iyilik yapmazsa suç işlemiş sayılır Atasözü
iyilikler iade edilebilme sınırı içinde kaldıkça hoşa gider, bu sınırı aşınca şükranın yerini nefret alır. Pascal
İyilikte ve kötülükte dereceler yoktur;bütün hatalar birbirine eşittir. Zenon
iyimser kişi, yaranın üstünde artık kabuk, kötümser kişi ise kabuğun altında yine yara görür. Shakespeare
iyimserlik,kötümserlikten daha etkilidir Martin Seligman

Son Güncelleme: Pazartesi, 27 Haziran 2011 00:59

 

Yorum ekle


Güvenlik kodu
Yenile

Destan Romanlar

ANADOLU’DAN YÜKSELEN SES
Türkiye Türklerinin İstiklâl Destanı, 192 sayfa .
Temin Adresi:
22 Kitaplık Setin Kampanya Fiyatı: 45 TL 

Sitemiz Facebookta

Joomla Templates and Joomla Extensions by ZooTemplate.Com

Ziyaretçi İstatistikleri

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterBugün7052
mod_vvisit_counterDün5083
mod_vvisit_counterBu Hafta27821
mod_vvisit_counterGeçen Hafta34293
mod_vvisit_counterBu Ay77857
mod_vvisit_counterGeçen Ay249870
mod_vvisit_counterToplam21182275

Şimdi: 193 misafir var.
IP: 3.227.247.17