ATSIZ DİYOR Kİ:

Taviz verene başkaları, kavga çıkarmadığı için belki "aferin" der ama kimse onu şerefli ve haysiyetli saymaz.


Dünya,Evren, Varlık,Düşünce Üzerine Özlü Sözler

  • PDF
  • Yazdır
  • e-Posta

 

Sayın okur:Bu sözler internet ortamından hazırlandığı için ,sözün gerçekten burada yazan kişiye ait olduğu konusunda kesin bir yargıya varma imkanı yoktur.

**

Alain : dünya, anlamsız bir düşten başka bir şey değilmiş meğer.
Aristo : evrendeki tüm varlıklar,madde ve formdan oluşur.Madde olabilirliktir;form onu gerçek varlığa dönüştürür.
Balzac: Hastalar için dünya yataklarının başucunda başlar, ayakucunda biter
Bedia Akarsu : İdealizm’e karşı çıkan materyalistlere göre,”Gerçek olan şey gözleyebileceğimiz şeydir.Bizim için önemli olan ölçebilmek ve tartabilmektir.Ama bu ölçü ve tartı da ancak maddesel olan şeylere uygulanabilir.Öyleyse asıl gerçek bu uzay ve zaman içinde bulunan cisimler dünyasıdır.Bu maddesel olan şeyler arkasında bir gerçek aramaya kalkmamalıdır.Tek gerçek maddedir.”
Bernard Shaw : dünyada barışı sağlamak isterseniz, politikacıları öldürün yeter, halklar anlaşır.
Bertrant Russel : Filozofun gerçek işlevi dünyayı değiştirmek değil,onu anlamaktır.
Bovee : dünyada her şey yıkılsa bile, gelecek yerinde durur.
Buda : Ne düşünürsek oyuz. Biz her neysek düşüncelerimizden doğar. Düşüncelerimizle biz dünyamızı yaparız.
Colin Wilson:Sabahları gözümü açtığım zaman tek bir dünyayla değil, bir milyon olası dünyayla karşılaşırım
Cüneydi Bağdadi :Tasavvuf, Allah ile olan muamelenin saflığıdır. Bunun aslı da dünyadan yüz çevirmedir.
Demokritos : Sonsuz içinde,yalnız bir kosmos bulunduğunu söylemek,koca bir tarlada sadece bir başağın sürdüğünü söylemek kadar saçmadır.
Ernst Fisher : İçinde yalnız nesnelerin değeri olan yabancılaşmış bir dünyada,insan da bir nesne olmuştur.İnsan önemini her gün biraz daha yitiriyor.
Foucault:Dünya şeylerin evrensel yakınlığıdır.
Henri Poincare : Olgular ve nesneler dünyasında bir konvensiyon yani bir birlik,bir uzlaşma vardır.İnsanlar yazıdaki her sembolün bir fikre karşılık olması gerektiği konusunda uzlaşmışlardır.
Herakleitos : “Gerçek”,dış dünyanın gözlenmesi ve akıl ile kavranabilir.
Herakleitos : evrenin ve varlığın ana maddesi(arkhe),kendisi de sürekli değişme içinde olan ateştir.
Jack Ensign Addington : dünya ve içerdiği her şey,düşüncenin ürünüdür.İster hoşlanalım,ister hoşlanmayalım yaşadığımız dünya zihinsel bir dünyadır.Kullandığımız otomobil,yaşadığımız ev,oturduğumuz sandalye,önceleri bir düşünceden ibaretti.Hepsi önce düşüncede oluşturuldu ve ve düşüncenin yaratıcı sürecinin ürünü olarak gerçekleşti.
Jack Ensign Addington : evren sınır koymaz,biz inançlarımızla sınırlarız kendimizi.
Jack Ensign Addington : evrenin kendine ait bir düzeni ve yasaları vardır.Hayatın her alanı yasalarla yönetilir.Hiç bir şey çevreye veya şansa bağlı değildir.
Karl Marks : evrenin gelişmesi diyalektik bir biçimde olmuştur:Tez,antitez ve sentez.Bu gelişmeler ruhta değil maddede ortaya çıkar.
Kaufman: dünyayı nasıl görmek istediğinize dair seçiminiz,gördüğünüz dünyayı yaratır
Ludwig Wittgenstein:Nesneler dünyanın tözünü oluştururlar. Buna göre bileşik olamazlar.
Ludwig Wittgenstein:Toplam edimsellik dünyadır.
Mevlana : Bu dünya bir ağaca benzer, biz de bu ağaçta yarı ham, yarı olmuş meyveler gibiyiz.
Muhammed Bozdağ : En büyük başarıları ateşleyenler, kendilerinden önce gelen büyük başarısızlıklardır.
Sir Thomas Browne : yaratılmış dünya,sonsuzlukta küçük bir parantezdir yalnızca.
Vachel Lindsay : dünya terzi dükkanı gibidir, ölçüyü veren gider.
Whitehead : evren bütünü bakımından,makine gibi bir varlık değil,sürekli oluş içinde bulunan canlı bir organizma gibidir.
Ahmed Hulûsi : Algılanan varlığın, Hakkın vücudu olduğunu müşahade, vahdeti vücud’dur.
Ahmed Hulûsi :Allah’ ı bilenler ise, ruhun beynin özü ve hakikatı olan Hak’ tan geldiğini müşahade ettiler..
Alain : Sabahleyin erken kalkarak, gecenin gündüz olmak için geçirdiği değişime şahit olmayanlar, yeryüzünde hiçbir şey görmemişlerdir.
Albert Camus : Kendine bir anlam arayan tek varlık insandır.
Aristo : Balmumu,nasıl altının kendisini değil de altın yüzüğün kalıbını alıyorsa,duyum da maddeyi bir yana bırakarak maddenin duyulan biçimlerini sindirir.
Aristo : Herkes canı isteyince düşünebilir;fakat duymak kimsenin kendi elinde değildir;duyabilmek için duyulan nesnenin var olması şarttır.
Berkeley : var olmak,algılanmış olmaktır.
Bernard Shaw : değişmez kural, değişmez kuralın olmayacağıdır.
Bernard Shaw : Sen çevrende olup bitenleri görüp neden diye soruyorsun.Ben ise, asla var olmamış şeyleri hayal ederek neden olmasın diyorum.
Bertrant Russel : Acaba bana bağlı olmayarak,belirli sıfatları bulunan,ben ona
bakmadığım zaman da var olmada devam edecek bir masa sadece benim hayal
gücümün bir ürünü,çok uzun bir rüyada,bir rüya masa mıdır?
Doğan Cüceloğlu :Gerçekler değişmez, bizim gerçekleri kavrama ve anlama biçimimiz değişir.
Emil Michel Cioran:Bir varlığın sırrı ile umduğu acılar birbirini tutar
Herakleitos : Ateşin şekli değişimleri evvela suda oldu,sudan toprağa geçti.
Karl Marks : değişme,her zaman karşıtların çatışmasından doğar.Tohum,hem tohum
olarak kalma hem de bitki haline gelme eğilimlerini,yani çatışan güçleri içinde taşır.
Karl Marks : madde bilincin dışında ve bilinçten bağımsız bir gerçeklik olarak vardır.Maddenin var oluş biçimi de harekettir.
Ludwig Wittgenstein:Bir nesneyi bilebilmek için, hiç kuşkusuz dışsal değil ama tüm içsel özelliklerini bilmeliyim.
Ludwig Wittgenstein:Eğer nesneyi biliyorsam, işlerin durumunda bulunmasının tüm olanaklarını da bilirim.
Ludwig Wittgenstein:Her şey bir bakıma işlerin olanaklı durumlarının bir uzayındadır. Bu uzayı boş düşünebilirim, ama şeyi uzay olmaksızın değil.
Ludwig Wittgenstein:İmge mantıksal bir uzaydaki olanaklı bir durumu sunar.
Ludwig Wittgenstein:İmge mantıksal uzaydaki olgu durumlarını, işlerin durumlarının kalıcı olmasını ve olmamasını temsil eder.
Ludwig Wittgenstein:İmge nesnesini dışardan sunar (duruş noktası sunma biçimidir), bu yüzden imge nesnesini doğru ya da yanlış olarak sunar.
Ludwig Wittgenstein:İmgenin öğeleri imgede nesnelerin yerini alır.
Ludwig Wittgenstein:Nesne değişmez, kalıcı olandır; betileniş değişen, kalıcı olmayandır.
Ludwig Wittgenstein:Tüm nesneler verili olsa, bununla işlerin olanaklı tüm durumları da verilmiş olur.
Ludwig Wittgenstein:Uzay, zaman ve renk nesnelerin biçimleridir.
Ludwig Wittgenstein:Uzaysal nesne sonsuz uzayda yatıyor olmalıdır
Parmenides : Duyular aldatıcıdır,gerçeği gören sadece akıldır.Çünkü gerçek varlık görülmez,dokunulmaz,işitilmez.Demek ki duyularımızla algılanamaz.O,ancak aklımızla kavranabilir.
Pyrrhon : varlıkların ne olduğuna ilişkin yargılar ne doğrudur,ne de yanlıştır.
Zenon : Doğanın tek varlıkları cisimlerdir.
Zenon : Kuvvetsiz madde,maddesiz kuvvet yoktur.
Bailey : Büyük işler gibi, büyük düşüncelerin de davula ihtiyaçları yoktur.
Bernard Barton : düşüncelerinde inat ve şiddet, aptallığın en açık belirtileridir.
Brenda Uelant : Birileri bizi dinlediği zaman , bu bizim yaratma gücümüzün gelişmesine,düşüncemizin açılıp genişlemesine sebep olur. İçimizde yeni yeni düşünceler gelişip hayat bulmaya başlar.
Buda : Okçu nasıl oklarını dümdüz atarsa, usta da dağınık düşüncelerini dümdüz toplayıp yönlendirir.
Carlyle : Her gün değişiyoruz; düşüncelerimizle eserlerimiz nasıl aynı kalabilir?
Carlyle : Uyuyan düşünce, bir daha uyumaz.
Cenap Şehabettin : Kalp söze başlayınca, akıl sağır olur.
Chilon :D ilin düşünceden önce hareket etmesin.
Cicero : Herkes düşüncelerinde yanılabilir. Ama aptallar bir türlü yanıldıklarını anlayamazlar.
D.J.Schawartz : Bu kadar vaadler yeter! Düşünmenin sizi nasıl büyülediğini keşfetmek için hemen harekete geçip başlayın. Büyük filozof Disraeli’nin şu düşüncesiyle başlayın. Yaşam küçük olmayacak kadar kısa.
D.J.Schawartz : Zihniniz, bir günde sayısız düşünce üreten verimli bir düşünce fabrikasıdır.
D.J.Schawartz : Zihninizi yönlendiren düşünce,zeka gücünüzden daha önemlidir.
Eflatun : Cesaret , tehlike karşısında akıl ve zekanın kullanılmasıdır.
Emerson : Neden hissetme biçimin bir başkasının kafasındaki düşüncelere bağlı olsun.
Emerson : düşüncenin ortaya koyulması,insanı kölelikten kurtarıp özgürlüğe ulaştırır.
Empedocles:İnsanın kalbi çevresindeki kan kendi düşüncesidir.
Epiharmus : İnsan düşünce ile görür ve duyar;her şeyden faydalanan,her şeyi düzene sokan,başa geçip yöneten düşüncedir;geri kalan her şey kör,sağır ve cansızdır.
Euripides :Köle, düşüncesini söyleyemeyen adamdır.
Franklin :Yirmi yaşında istek, otuz yaşında zeka, kırk yaşında akıl önemlidir.
Gandi :Söylediklerinize dikkat edin; düşüncelere dönüşür… düşüncelerinize dikkat edin; Duygularınıza dönüşür… Duygularınıza dikkat edin; davranışlarınıza dönüşür… Davranışlarınıza dikkat edin; alışkanlıklarınıza dönüşür…Alışkanlıklarınıza dikkat edin; değerlerinize dönüşür…Değerlerinize dikkat edin; karakterinize dönüşür…Karakterinize dikkat edin; kaderinize dönüşür…
Goethe : Duygu ve akıl yan yana geldiğinde her zaman duygu kazanır.
Horatius:Dertlerimizi avutan akıl ve hikmettir; o engin denizlerin ötesindeki yerler değil.
J.Roland : düşüncelerle karşılaşınca, zayıflar korkar, aptallar karşı gelir, akıllılar karar verir.
Jack Ensign Addington : Kişinin bilinçli olarak düşündüğü her şey bilinç altını etkiler ve bu düşünce ,içerdiği arzu ve güce göre gerçekleşir.
John Florio: Gece, düşüncenin anasıdır.
Karl Jaspers : İnanç ve akıl ayrı ayrı alanlardır.
Lessing : Öfke ile beraber akıl da uçup gider.
Locke : Zihinde bulunan hiçbir düşünce yoktur ki daha önce duyularda bulunmamış olsun.
Montaigne : Alçakgönüllü yüreklerde yaşayan düşünceler, yüksek düşüncelerdir.
Montaigne : İnsan düşüncesi sistemler kurarak gelişir.
Muhammed Bozdağ : Bizi düşüncelerimiz sınırlamazsa hiçbir yaratık sınırlayamaz.
Nalan Yılmaz : Kişi hep kendini dinleyecek ve onaylayacak birini arar. Dürüstçe düşüncelerini söyleyenlerden ise uzak durur çünkü herkes kendi hakkında güzel sözler duymak ister.
Napoleon Hill : Kendi düşüncelerini yönetemeyen kişi,başka hiçbir şeyi yönetemez.
Napolyon: İki şey dünyaya hükmeder; biri kılıç, diğeri düşünce. Kılıç, eninde sonunda düşünceye yenilir.
Nietzsche : Biri kendi düşüncesine bağlı kalır; çünkü ona kendi kendine ulaşmış olduğunu sanır. Öteki ise, onu zahmetle öğrendiği ve onu anlamış olmakla övündüğü için bağlıdır düşüncesine. Sonuç olarak, her ikisi de kendini beğenmişlik
Nietzsche : Bir konu hakkında hazırlıksız sorguya çekildiğimizde, aklımıza gelen ilk düşünce çoğu zaman bizim kendi düşüncemiz değildir; ama bizim sınıfımıza, konumumuza ve soyumuza ait olan sıradan bir düşüncedir sadece. Öz düşünceler pek ender olarak su yüzüne çıkarlar.
Nietzsche : Çok düşünen partici olmaya uygun değildir; o, parti arasında düşüncesini çok çabuk sızdırır.
Nietzsche : Çok düşünen ve uygulamalı düşünen, kendi maceralarını kolayca unutur, ama başından geçenlerin çağrıştırdığı düşünceleri hiç unutmaz.
Nietzsche : Hoşlanmadığımız bir düşünceyi öne sürdüğü zaman bir düşünürü daha sert eleştiririz. Oysa, bizi pohpohladığında onu daha sert eleştirmek uygun olacaktır.
Orison Swett Marden : Bir alışkanlığın başlangıcı görünmez bir iplik gibidir, ama o hareketi her tekrarlayışımızda ipliği sağlamlaştırırız, ona bir elyaf daha ekleriz, sonunda kapkalın bir kablo olur, düşünce ve hareketlerimizi geri dönülmez biçimde bağlar.
Oscar Wilde : Herkes benim düşünceme katılırsa, yanılmış olmaktan korkarım.
Ömer Faruk Hüsmüllü : Nasıl olsa başarısız olacağım düşüncesi karşılaştığımız problemlerde gereken çabayı göstermemizi engelliyor.Kendimizi beceriksiz birisi olarak düşünmeyelim ve suçlamayalım.Bu türden bir suçlamayı başkalarının bize yapmasına da izin vermeyelim
Shakespeare : Eğer hayat terazimizin zevk kefesiyle denkleşecek bir akıl ve muhakeme kefesi olmasaydı kanımızdaki azgınlık, tabiatımızdaki kötülük bize en olmayacak işler yaptırırdı.
Spencer : Zihinde meydana gelen düşünceler,aklın prensipleri her ferdin kendi hayatında kendi yapmış olduğu deneylerle meydana getirmiş olduğu fikir ve ilkeler olmayıp,bunlar bizden önceki nesillerin deneyleri ile oluşmuşlardır ve bizim zihnimize kalıtım yoluyla geçerler.
Steve Chandler : Motivasyon düşünceden doğar. Gösterdiğiniz her davranışın öncesinde, o davranışı esinlendiren bir düşünce vardır
Steve Chandler : Özgüdüleme için ilk önemli dayanağınız,kendi hakkınızdaki inanç ve düşüncelerinizdir.
Thomas Wilson : düşüncelerine hakim olamayanlar,kısa zaman sonra davranışlarına da hakim olamazlar.
Victor Hugo : Hiçbir ordu, zamanı gelmiş bir düşünceye karşı koyamaz.
William James : Her düşünce yaşayışımız için elverişli olduğu sürece doğrudur.

Son Güncelleme: Pazartesi, 27 Haziran 2011 01:11

 

Yorum ekle


Güvenlik kodu
Yenile

Destan Romanlar

SÜPERMARKETTEKİ SÜRPRİZ
Köroğlu Destanı'nın Türkmenistan varyantı. 96 sayfa.
Temin Adresi:
22 Kitaplık Setin Kampanya Fiyatı: 45 TL  

Sitemiz Facebookta

Joomla Templates and Joomla Extensions by ZooTemplate.Com

Ziyaretçi İstatistikleri

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterBugün6220
mod_vvisit_counterDün5083
mod_vvisit_counterBu Hafta26989
mod_vvisit_counterGeçen Hafta34293
mod_vvisit_counterBu Ay77025
mod_vvisit_counterGeçen Ay249870
mod_vvisit_counterToplam21181443

Şimdi: 168 misafir var.
IP: 3.227.247.17