Aristo Diyor ki :
 
Her insan öfkelenir, bu kolaydır; fakat tam adamına, tam ölçüsünde,tam zamanında, tam yerinde ve tam usulünde öfkelenmek, ne herkesin kudretindedir, ne de kolaydır.


Bilgi-Kitap-İmge Üzerine Özlü Sözler

  • PDF
  • Yazdır
  • e-Posta

 

Sayın okur:Bu sözler internet ortamından hazırlandığı için ,sözün gerçekten burada yazan kişiye ait olduğu konusunda kesin bir yargıya varma imkanı yoktur.

**

A. W. Hare:Düşünce rüzgar, bilgi yelken, insanlık bir kayıktır.
A.W.Hare : bilgi, sevgiyle zekanın anasıdır.
Alexander Everett : bilgi bir ışık gibidir. Onu kullanırsanız daha parlak olur, kullanmazsanız söner.
Alexander von Humboldt : Hayvanlara karşı acımasızlık ne gerçek eğitim, ne de gerçek bilginlik ile bağdaşır.
Aristo : bilgi akılla edinilir.Akıl doğuştan bilgiye değil,bilgi yapma yetisine sahiptir.
Aristo : Duyu organlarının faaliyeti ve dış dünyaya ait gözlemler olmadan bilgi meydana gelemez.
Bacon: Bizi güçlü yapan yediklerimiz değil, hazmettiklerimizdir. Bizi zengin yapan kazandıklarımız değil, muhafaza ettiklerimizdir. Bizi bilgili yapan okuduklarımız değil, kafamıza yerleştirdiklerimizdir.
Balzac : bilginin efendisi olmak istersen, çalışmanın kölesi olmalısın.
Berkeley : bilginlerle beraber düşünmeli,halkla birlikte hareket etmelidir.
Bertrant Russel : Bu dünyada,aklı başında hiç kimsenin şüphe edemeyeceği kadar çürütülemez kesinlikte bir bilgi var mıdır?
Bertrant Russel : Bertrant Russel : Bertrant Russel :
Bhartrihari : bilginler meclisinde sükut, bilgisizlerin en güzel süsüdür.
Blessington Kontesi : Önyargılar, insanları birbirlerinden uzak tutmak için bilgisizlikten yapılmış zincirlerdir.
Chesterfield : Gençken bilgi ağacını dikmezsek ,ihtiyarlığımızda gölgesinde barınacak ağacımız olmayacaktır.
Christian Morgenstern :İster kişiliğiyle olsun, ister bilgisiyle, bana bir şeyler verebilen
herkesi severim. Benim tüm nefretim gevezeleredir.
Condillac : Bütün bilgilerimiz duyulardan gelir,öteki duyuları yetiştirip bilgilendirdiği için dokunma duyusundan gelir.
Demokritos : Duyularımız bizi yanılttığı için,duyular yoluyla elde edilen bilgiye kuşku ile bakmalıdır.
Demokritos :Eğitilmiş insanların umutları, bilgisizlerin zenginliğinden daha değerlidir
Descartes : Şüphe edilemeyecek mükemmel bilgiye bizi matematik ulaştırabilir.Matematik bize sadece bilineni öğretmekle kalmamalı yeniyi de öğretmelidir.
Descartes :•Gerçek bilgi ; yaparak , denenerek öğrenilen bilgidir.
Disraeli : İnsanın, cahil olduğunu bilmesi bilgiye atılmış ilk adımdır.
Edmont Goblot: Her hata bir bilgisizliğin ya da bir yanılmanın sonucudur.
Emerson : Korkunun kaynağı bilgisizliktir.
Emil Michel Cioran:Dini tecrübe konusunda artık sadece teferruatlı bilginin endişelerini yaşayan modernler, Mutlağı TARTAR, onun çeşitlerini inceler ve ürpertilerini mitoslara saklarlar – tarih meraklısı bilinçler için baş döndürücü olan o mitoslara.Artık dua etmez olunduğundan, dua üzerine uzun uzadıya yorumlar yapılır. Artık hayret nidaları yoktur; sadece teoriler…
Ethel Mumford : Doğru insanın üzerinde uygulanırsa bilgi bir güçtür.
Gazali : Felsefi açıklamalarla kesin bilgiye ulaşılması imkansızdır.Ruhsal yaşamın en yüksek derecesi boş felsefî bilgi değil,her bilginin üzerinde olan anlık sezmedir.Gerçek ancak mistik görüyle sezilebilir.
Goethe : Az şey bilirsek bir şeyin doğruluğuna emin olabiliriz, bilgi artınca kuşku da artar.
Goethe : İnsanın bilgisi artınca huzursuzluğu da artar.
Haeckel : Aklın ve ilmin üç büyük düşmanı vardır: Kötülük, bilgisizlik ve tembellik.
Hopi Kabilesi :Ölüler güç ve bilgilerini beraberinde götürmez, yaşayanlara ilave eder.
Hz. Ali : Zengin, bilgisi çok olan insandır.
J.Dewey : İnsanın bilgi edinme eylemi,bir sorunla karşılaştığı anda başlar.Örneğin ormanda kaybolan bir kişi,yolunu bulmak için yoğun bir biçimde düşünmeye başlar.Güneşin ve arazinin durumu,şimdiye kadar yürüdüğü yön gibi verileri hesaba katarak bir çözüm,bir bilgi üretir.Eğer ürettiği çözüm ormandan kurtulmasını sağlıyorsa bilgi doğru,sağlamıyorsa yanlıştır.
Kant : Algı,örgütlenmiş duygu;kavram,örgütlenmiş algı;bilim,örgütlenmiş bilgi;bilgelik,örgütlenmiş hayattır.
Kant : bilgimiz deney ile başlar,ama deneyden doğmaz.Bilgi için deney kadar kaynağa da ihtiyaç vardır.
Kant : Dış dünya olmasaydı,bilginin hammaddesi olmayacaktı;akıl olmasaydı,dış dünyaya ait tüm algılarımız bilgi halini almayacaktı.
Kant : Her bilgi yargıdır;ne var ki her yargı bir bilgi değildir.
Kant : İnsan bilgisi dogmatiklerin öne sürdüğü gibi mutlak değil,ama şüphecilerin iddia ettiği gibi de kesinlikten yoksun değildir.
Konfüçyus : bilgi insanı şüpheden, iyilik acı çekmekten, kararlı olmak korkudan kurtarır.
Konfüçyüs : Bir şeyi bildiğin zaman , onu bildiğini göstermeye çalış.Bir şeyi bilmiyorsan , onu bilmediğini kabul et.İşte bu bilgidir.
L.Gienin :Yarı aydınlar, bilgisizlerden daha tehlikelidirler.
Lao – Tsze: Başkalarını bilen kimse bilgili, kendini bilen kimse akıllıdır.
Locke : İnsan zihninde doğuştan gelen hiçbir bilgi yoktur.Her türlü bilgi,gözlem ve duyuların kullanımı sonucunda oluşur.
Lumbee Kabilesi :Günümüzde insanlar bilgiyi arar oldu, hikmeti değil. Halbuki bilgi mazidir, hikmet ise istikbal…
Mevlana : Artık önemli olan bir şeyler bilmek değil, bilgiye nasıl ulaşacağını bilmektir.
Mevlana : bilgin ne kadar fazla olursa olsun, bildiğin karşındakinin anladığı kadardır.
Mevlana : Bir veri tabanına değer kazandıran şey; inşaa ediliş şekli değil, içindeki bilgilerdir.
Milton: Üç tür arkadaş vardır. Birincisi yemek kadar ihtiyaç duyduğumuz akıllı arkadaşlar. İkincisi hastalık gibi bizi rahatsız eden akılsız arkadaşlar. Üçüncüsü ilaç gibi şifa veren bilgili arkadaşlar
Moliere : bilgili bir aptal, bilgisiz bir aptaldan daha aptaldır.
Moliere : Susan bir bilgin , bir kelime söylemeyen aptaldan farksızdır.
Montaigne : Başkalarının bilgisiyle bilgin olabilsek bile,ancak kendi aklımızla akıllı olabiliriz.
Muhammed Bozdağ : Hazineyi miras bırakabilirsiniz ama kullanmadığınız bilginin ne size ne de mirasçılarınıza faydası vardır.
Muhammed ikbal: Harekette birlik olmazsa, fikirde bilgi faydasızdır.
Nietzsche : bilginin her türü ıstıraptan gelir. Sefahat, duraklamak ve geriye bakmamak eğilimindedir, oysa acı hep nedenleri sorar. insan ağrılarda incelir. Sürekli kurcalayan, törpüleyen acı, ruhun toprağını altüst eder. Yeni düşünce meyveleri için gerekli havalandırmayı sağlayan da bu altüst oluştur.
Ömer Faruk Hüsmüllü : Bir bilgi,teoriden uygulamaya geçmezse umulan yararı sağlayamaz.Doğruyu bilmek ile davranışlarımızda göstermek aynı şey değildir.İnsanlar çoğunlukla teoriden uygulamaya geçmekte ya zorlanırlar,ya da gecikirler.
Parmenides : Duyu bilgisi bizi yanıltır.Gerçek bilgi deneyle değil,düşünmekle elde edilen bilgidir.
Pavlov:Her şeyi bildiğini sanma! Gerçekte çok bilgili olsan da kendine “Cahilim “diyebilecek cesaretin olmalı.
Pestalozzi : Yaşamımda edindiğim en büyük bilgi şudur: Kendi kendine yardım etmeyi bilmeyene, hiç kimse yardım etmez.
Platon : bilgi hatırlamaktır.Çünkü insanlar bilgileri deneyle elde etmezler,bilgiler insan zihninde doğuştan yer alır.
Platon : Filozoflar yönetime gelmedikçe veya yönetimde bulunanlar felsefe yapmadıkça mutluluk gelmeyecektir.Çünkü ancak filozoflar doğru bilgiyle insanı mutluluğa götürür.
Protagoras : İnsan her şeyin ölçüsüdür.Ortada ne kadar insan varsa o kadar doğru veya sanı vardır.Herkes için geçerli olan bir bilgi yoktur.Duyulardan elde edilen bilgiler göreceli bilgilerdir.
Ralph Sockman: bilgi adası ne kadar büyük olursa, hayret kıyısı da o kadar büyük olur.
Sadi : bilgisine göre davranmayan kimse, üzerine kitap yüklenmiş hayvanlardan başka bir şey değildir.
Sadi : bilgisiz bir kimse savaş davuluna benzer, sesi çok, içi boştur.
Sadi : Günahtan kaçınmayan bilgin, meşale tutan bir kördür. Doğru yolu gösterir, kendisi görmez.
Sadi : Ne kadar okursan oku, bilgine yakışır şekilde davranmazsan cahilsin demektir.
Sadi : Üç şey sürekli kalmaz: Ticaretsiz mal, tartışmasız bilgi, cezasız saltanat.
Schiller : Çıkar gözetmeyen, bizzatihi kendisi için istenen bilgi diye bir sey yoktur.
Shakespeare : Cehalet Tanrının laneti olduğuna göre, bilgi göklere uçabileceğimiz kanatlardır.
Sokrat : bilgili olduğumuz oranda özgür oluruz.
Sokrat : İyi olan tek şey bilgi ve kötü olan tek şey de cehalettir.
Sokrat : Kimse bile bile kötü değildir;her kötülük bilgi sanılan bir bilgisizlikten gelir.
Stanislaus Leszcynski : bilgi büyük adamı alçak gönüllü yapar, Normal adamı şaşırtır, Küçük adamı ise, kibirlendirir.
Steve Chandler : bilgi güçtür. Ne biliyorsanız gücünüzün temeli odur,bütün enerjiniz ondan alırsınız.
Steve Chandler : Eğer siz kötümser biriyseniz , sizin biyolojik bilgisayarınız çoğu kez o yönde yüklü ve yoğun olur.
Thomas Fuller : bilgi bir hazine ise, uygulama da bu hazineyi açan bir anahtardır.
Türk Atasözü : Baba bilgisiyle adam olunmaz.
Uğur Mumcu : bilgi sahibi olmadan fikir sahibi olunmaz.
William Edwards Deming : Sadece çok çalışma, iyi niyet ve çaba ile değişim gerçekleştirilemez. Transformasyon için bilgiye sahip olma, öğrenme ve uygulama gereklidir.
Bacon : bilmek, hakim olmaktır.
Bacon : Yalanlamak ve reddetmek için okuma! İnanmak ve her şeyi kabullenmek için de okuma! Konuşmak ve nutuk çekmek için de okuma!Tartmak, kıyaslamak ve düşünmek için oku!
Bertrand Russel : Tek kitaplı adamdan kork!
Cenap Şehabettin : Neleri bilmediğini bilen çoktur, güçlük, neleri hiçbir zaman bilemeyeceğini bilmektir.
Dale Carnegie: İnsan konuşacağı şeyden kırk kat fazlasını bilmiyorsa, konuşmamalıdır.
Diodorus Siculus: kitaplıklar, aklın tedavi yerleridir.
Farabi: Önce doğruyu bilmek gerekir, doğru bilinirse yanlış da bilinir. Ama önce yanlış bilinirse doğruya ulaşılamaz.
General Eisenhower :Entellektüel, başkalarından daha çok şey bilmediğini daha çok sözcükle anlatan kişidir.
General S. Patton:Nereden başlayacağınızı bilmiyorsanız, başlayamazsınız.
J.J.Rousseau :İnsan bilmediği şeyi sormak için bile, birçok şey öğrenmiş olmalıdır.
Karneades : Hiçbir şey bilmediğimi de kesin olarak bilemem.
Konfüçyüs : Bildiğini bilenin arkasından gidiniz, bildiğini bilmeyeni uyarınız,bilmediğini bilene öğretiniz, bilmediğini bilmeyenden kaçınız.
Laotzu:Bilmediğini bilmek en iyisidir. bilmeyip de bildiğini sanmak tehlikeli bir hastalıktır.
Leon Tec :Varacağı yeri bilmeyen bir denizcinin, uygun rüzgâr ummaya hakkı yoktur.
Ludwig Wittgenstein:İmgede ve imgelenende bir şey özdeş olmalıdır ki bütününde biri ötekinin bir imgesi olabilsin.
Ludwig Wittgenstein:İmgesel biçimi imgeyi temsil edemez; onu gösterir.
Ludwig Wittgenstein:Nesneler imgede imgenin öğelerine karşılık düşer.
Ludwig Wittgenstein:Olgu imge olabilmek için imgelenenle ortaklaşa bir şey taşımalıdır.
Mevlana : Cibilliyetsize ilim öğretmek,eşkıyanın eline kılıç vermektir.
Montaigne : Her şeyi ezbere bilmek, bilmek demek değildir.
Montaigne : Kimse kimseyi değil,herkes kendi kendini adam eder,etmelidir.Adam olmaksa kendini bilmekle başlar.
Nietzche : Bazı şeyleri yarım bileceğine, bir şey bilme daha iyi.
Ömer Faruk Hüsmüllü : Bildiğimi bir bilsem,hele bir de bilmediğimi bir bilmesem!
Peter F. Drucker : Gideceğiniz yeri bilmiyorsanız, vardığınız yerin önemi yoktur.
Pompey : Biraz bilmek tehlikelidir.Ya derinliklerden iç ya da bilgeliğin tadını tatmaya kalkma! Çünkü sığ sular beyni zehirler, bol sular insanı temizler.
Richard Wilkins : Geçmişi bir kitap gibi kullanın, eviniz gibi değil.
Sadi : Ayağının altındaki karıncanın halini bilmiyorsun,unutma ki filin ayağı altında da sen öylesin.
Sadi : Emrindekileri bağışlamasını bilmeyenler, bir gün bu insanların affına muhtaç olurlar.
Sir William Davenant : kitaplar kaybolmuş kafaların anıtlarıdır.
Sokrat : Bütün bildiğim, bir şey bilmediğimdir.
Tahar Ben Jollaum : Yıllar değil, bana en çok yük olan, tüm söylenmemiş şeyler; sustuğum sakladığım her şey. Hiç bilmezdim suskunluklar ve dikilen bakışlarla dolu bir belleğin yürümeyi zorlaştıran kum torbasına benzeyeceğini.
Thomas Fuller : Kuyu kuruyuncaya kadar suyun kıymetini bilmeyiz.
Voltaire : İnsan bilmediği şeyi isteyemez
Henri Poincare : Bilim adamı olgulardan yasalara geçerek gerçeğe yaklaşır.
Karl P. Pepper : Benim problemim;”bir teorinin Bilimsel nitelik veya statüsünü belirleyici bir ölçüt var mıdır?Bilimle,sözde Bilim nasıl ayırt edilebilir?”problemleridir.
Nietzsche : yarı-Bilim tam Bilimden daha üstündür. O, sorunları olduklarından daha kolay görür ve bununla görüşünü daha anlaşılır, daha inandırıcı kılar.
Thomas Kuhn : Birbiriyle çatışan birçok karşıt Bilimsel görüşten sonunda galip gelenlerin bu güne kadar getirdiği bir Bilim söz konusudur.
Thomas Kuhn : Paradigmalar birbiriyle yarışan farklı Bilimsel yaklaşımlardır.
İmamı Azam :Bilmediklerimi ayağımın altına alsaydım, başım göğe değerdi.
J. Dewey : Doğru,deneyde karşılaştığımız problemleri çözmede bir araçtır.Eğer bilgi,insanın problemini çözmesinde iş görüyorsa doğru,işe yaramıyorsa yanlıştır.
Ludwig Wittgenstein:İmge biçimini taşıdığı her edimselliği temsil edebilir.
Ludwig Wittgenstein:İmge bir olgudur.
Ludwig Wittgenstein:İmgenin sunduğu anlamıdır

Son Güncelleme: Pazartesi, 27 Haziran 2011 01:09

 

Yorum ekle


Güvenlik kodu
Yenile

Destan Romanlar

Ölümsüzlük Pınarı
Başkurt Türklerinin Ural Batur Destanı, 94 sayfa
Temin Adresi:
22 Kitaplık Setin Kampanya Fiyatı: 45 TL  

Sitemiz Facebookta

Joomla Templates and Joomla Extensions by ZooTemplate.Com

Ziyaretçi İstatistikleri

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterBugün7055
mod_vvisit_counterDün5083
mod_vvisit_counterBu Hafta27824
mod_vvisit_counterGeçen Hafta34293
mod_vvisit_counterBu Ay77860
mod_vvisit_counterGeçen Ay249870
mod_vvisit_counterToplam21182278

Şimdi: 195 misafir var.
IP: 3.227.247.17