Alain Diyor ki :

Büyük başarılar kişiyi aptallaştırmadığı takdirde kişi alçakgönüllü olur.


TEKİRDAĞ BELEDİYESİ LOGO TASARIM YARIŞMASI 1.CİSİNE 10.000 TL.ÖDENECEK

  • PDF
  • Yazdır
  • e-Posta

KERİM ÖZBEKLER
GAZETECİ-YAZAR-ŞAİR

Tekirdağ Belediyesi logo yarışması açtı, iştirak şartları aşağıda ki
şekildedir;

1.KONU:TEKİRDAĞ BELEDİYESİ YENİ LOGOSUNU ARIYOR;

Tekirdağ Belediyesi'nin kurumsal logosunun (amblem-logotype),
ülkemizin en çağdaş bölgelerinden biri olan Tekirdağ'ın vizyonunu
yansıtacak şekilde, hem Tekirdağ hem Marmara Bölgesi'nin sahip olduğu
genel imajla uyumlu; yaratıcı, akılda kalıcı ve işlevsel kullanımına
olanaklı bir biçimde tasarlanıp oluşturulmasıdır.

2.AMAÇ;

Yarışma sonucu üniversitesi, limanı, tarımı, turizmi ve yaşam alanları
ve bulunduğu stratejik konumu ile Balkanlar, Anadolu, Avrupa, Asya
arasında adeta bir köprü görevi gören Tekirdağ'ı tanıtıcı ve
belirleyici logonun, yaşadığımız çağa uygun olarak, vizyonel ve
fonksiyonel bir forma dönüştürülmesi hedeflenmektedir. Ancak siyasi
veya etnik bir görüş veya düşünceyi ifade eden veya çağrıştıran isim
ve logolar Tekirdağ Belediyesi'nin logosu olamaz.

3.YARIŞMA KOŞULLARI;

A. Yarışma, 18 yaşını doldurmuş, Tekirdağ Belediyesi bünyesinde
çalışmayan, seçici kurul ve seçici kurulun birinci derecedeki
yakınları dışındaki, tüm profesyonel ve amatör grafik tasarımcılarına
açıktır.

B. Yarışmaya her katılımcı en fazla üç (3) adet çalışma ile
katılabilecektir.

C. Tüm çalışmalar Tekirdağ Belediyesi ve 1879 ibareleriyle birlikte
değerlendirilmelidir. Ancak amblem-logo ile Tekirdağ Belediyesi ve
1879 unvanı tek başına ve-veya birlikte kullanıma uygun
tasarlanmalıdır.

D. Çalışmalarda renk ve form yönünden herhangi bir kısıtlama yoktur.
Çalışmalar, TV ekranlarında, basılı materyallerde, renkli ve siyah-
beyaz olarak kullanılabilecek, değer kaybetmeyecek, anlaşılabilir
tasarımlar olmalıdır. Amblem-logonun çok çeşitli amaçlar için
kullanılabileceği göz önünde bulundurularak (antetli kağıt, faks,
dergiler, broşürler, kitapçıklar, kitaplar, programlar, pankartlar,
posterler, şapkalar, tişörtler, çantalar, havlular, internet ve
elektronik medya, web sitesi, elektronik posta) basımı uygun nitelikte
hazırlanması, büyütülüp küçültüldüğünde (15x15 cm) fonksiyonelliğini
yitirmemesi gerekmektedir.
Eserler, A4 çıkış üzerinde, standart logo sunumu şeklinde (üst ortada
büyük, alt bölümde küçük (2,5 x 2,5) uygulamaları, renkli ve siyah-
beyaz yan yana) hazırlanıp fotoblok ve benzeri hafif board üzerine
sıvanmış olarak teslim edilecektir. Ayrıca Adobe Illustrator,Adobe
Photoshop FreeHand ya da CorelDraw programlarından biri ile
hazırlanmış belge olarak her bir çalışmanın JPEG versiyonları ile
birlikte CD ortamında sunulacaktır. Tasarımcı, eserde kullandığı
unsurların anlamını yarım sayfayı (A4) geçmeyecek şekilde yazıyla
açıklayacak ve CD ile birlikte sunacaktır.

E. Teslim edilen çalışmalar, Türk Patent Enstitüsü'nce daha önce
korunmaya alınmamış ve tescil başvurusu yapılmamış olmalıdır. Seçici
Kurul tarafından kopya olduğu anlaşılan eserler değerlendirilmeye
alınmayacaktır. Yarışmanın sonucunda Seçici Kurul her hangi bir eseri,
herhangi bir ödüle layık görmekle birlikte; Bu yarışmadan önce ya da
bu yarışma ile eş zamanlı, başka bir yarışmaya katıldığını veya
yarışma sonucunun ilan edildiği tarihten önce yayınlandığının veya
eserin başkasına ait olduğunun ortaya çıkması durumunda, alınan ödül
iptal edilir.
Eğer verilmiş ise, sahibinin ödülü derhal iade etmesi gerekir. Bu
iptal durumu, diğer ödül almış ve-veya alamamış yarışmacılar
bakımından, hiçbir anlamda talep hakkı doğurmaz.

F. Yarışma, eserlerin Tekirdağ Belediyesi'nin ihtiyacını karşılamaması
halinde ya da diğer herhangi bir nedenle tekrarlanabilir veya her
aşamasında iptal edilebilir.

G. Tekirdağ Belediyesi, katılımcıların eserleri ile ilgili izinler ve
telif haklarıyla ilgili herhangi bir sorumluluk kabul etmez.

H. Yarışmada seçilen tasarımın tüm hakları Tekirdağ Belediyesi'ne
devredilmiş sayılır. Tasarım sahibi, kullanılacak olan amblem ve
logoda hiçbir şekilde isim ve hak talebinde bulunamaz. Diğer
tasarımlar, sonuçların duyurulmasından sonra bir ay içerisinde aynı
adresten geri alınabilir. Bu süre içerisinde alınmayan çalışmalardan
Tekirdağ Belediyesi sorumlu olmayacaktır.

I. Ödül kazanan tasarımı Tekirdağ Belediyesi kullanma ve değiştirme
hakkına sahiptir. Ödüle değer görülen eserin yüksek çözünürlükteki
kopyası Seçici Kurul tarafından katılımcıdan talep edilebilir. Seçici
Kurul, seçilen eserin sahibinden eser üzerinde değişiklik yapmasını
isteyebilir. Bunun için Tekirdağ Belediyesi tarafından ödül tutarı
dışında bir ödeme yapılmaz.

J. Eserler, Seçici Kurul tarafından yaratıcılık, özgünlük,
uygulamadaki başarı ve markaya kattığı değer kriterleri üzerinden
değerlendirilecektir.

K. Yarışma sonunda birinci seçilen eser Tekirdağ Belediyesi'nin amblem-
logosu olarak belirlenecek ve devreye giren diğer eserler ile birlikte
herhangi bir süre sınırlaması olmaksızın etkinlikle ilgili olarak
oluşturulacak her türlü basılı ve görsel materyal üzerinde
kullanılacak, gerektiğinde sergilenecek veya ileride bir katalog
olarak basılabilecektir. Katılımcılara eserlerin basılı veya görsel
materyaller üzerinde kullanılması, sergileme ve albüm için ayrıca
telif ödenmeyecektir.

L. Yarışmacılar, gönderecekleri tasarımlar için belirtilen ödül
dışında, herhangi bir ödül veya ücret kesinlikte talep edemez,
yaptıkları başvurunun ardından yarışmadan çekilemezler. Yarışmaya
katılanlar, yarışma şartlarını ve Seçici Kurul kararlarının tamamını
kabul etmiş sayılırlar.

4.ÇALIŞMALARIN RÜMUZLANDIRILMASI VE GÖNDERİLMESİ;

a-ÇALIŞMALARIN RUMUZLANDIRILMASI;

- Katılımcılar, biri küçük Kimlik Zarfı, diğeri büyük Evrak Zarfı
olmak üzere iki adet zarf kullanacaklardır.

- Kimlik Zarfına katılımcının doldurmuş olduğu katılım formu konulacak
ve zarf kapatıldıktan sonra üzerine sadece (altı) 6 rakamdan oluşan
rumuz ve sıra numarası yazılacaktır (000000-1 gibi).

- Aynı rumuz, çalışmanın arka yüzünde ve CD'nin ön yüzünde de yer
almalıdır.

- Evrak Zarfa katılımcının Kimlik Zarfı ve arka yüzünde rumuz yazılı
çalışmaları ile ön yüzünde rumuz yazılı CD konularak ağzı
kapatılmalıdır.

- Tasarımın üzerinde isim, imza veya ayırt edici bir işaret bulunamaz.
Bu tip ayırt edici unsur bulunduran çalışmalar yarışma dışı bırakılır.

- Birden fazla eserle yarışmaya katılan yarışmacılar aynı evrak
zarfını ve rumuzunu kullanabilirler.

b-ÇALIŞMALARIN TESLİMİ;

- Çalışmalar hasar görmeyecek şekilde paketlenerek en geç 14 Kasım
2011 günü, saat 17.00'ye kadar Tekirdağ Belediyesi Basın Yayın ve
Halkla İlişkiler Müdürlüğü-TEKİRDAĞ adresine posta / kargo ile
gönderilecek veya elden teslim edilecektir.

- Elden getirilen çalışmalar, belge karşılığında teslim alınır.

- Posta-kargo ile gelen çalışmalar için alındı belgesi gönderilir.

- Posta-kargoda meydana gelen gecikme, hasar ve kayıplardan
düzenleyici kurum sorumlu tutulamaz.

5.TELİF HAKLARI;

Katılımcı, dereceye giren eserinin Tekirdağ Belediyesi tarafından
kullanılmasına süresiz olarak tam kullanım hakkını verdiğini peşinen
kabul ettiğini ve buna bağlı olarak gerek Fikir ve Sanat Eserleri
Kanunu, gerekse diğer ilgili mevzuat gereğince yarışmaya gönderdiği
eserinin çoğaltma, işlenme, yayma, temsil, umuma iletim, faydalanma
vb. umuma arz ile ilgili bilumum haklar için, Tekirdağ Belediyesi'ne
tam lisans verdiğini kabul eder.

Bu şekilde kullanılan eserler için, eser sahibi sonradan verdiği
lisansı kesinlikle geri almayacağını ve eserin yukarıdaki şekilde
kullanılmasını men etmeyeceğini veya bu lisans için kendisine verilen
ödülden başka herhangi bir telif hakkı veya maddi manevi talepte
bulunmayacağını gayri kabili rücu kabul, beyan ve taahhüt eder.
Tekirdağ Belediyesi eserler için katılımcının yukarıda verdiği lisans
karşılığında telif hakkı bedeli ödemeyecektir.

Katılımcı, Tekirdağ Belediyesi'nin ödül alan eseri Tekirdağ Belediyesi
logosu olarak kendi adına marka olarak tescil ettirme hakkı
bulunduğunu gayri kabili rücu kabul, beyan ve taahhüt eder.

6.SONUÇLARIN AÇIKLANMASI;

Yarışma sonuçları seçici kurul toplantısının ardından 20 gün içinde
Tekirdağ Belediyesi web sitesinde açıklanacaktır.

7.ÖDÜLLER;

1.'lik Ödülü :10.000 TL
2.'lik Ödülü : 2.000 TL
3.'lik Ödülü : 1.000 TL

8.SEÇİCİ KURUL;

Seçici Kurul toplam 5 üyeden oluşacak olup, Tekirdağ Belediyesi
tarafından belirlenen üyelerden teşkil edecektir. Ayrıca Seçici
Kurulda Üniversitelerin ilgili bölümlerinden üye bulunacaktır.
Tekirdağ Belediyesi; değerlendirme toplantısına katılmayan seçici
kurul üyesi yerine bir başka üye belirleme ve sonucu açıklayıcı günü
değiştirme hakkına sahiptir.

YARIŞMAYI AÇAN KURUM VE ÇALIŞMA TESLİM ADRESİ;

Tekirdağ Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü;
Orta Cami Mahallesi, Namık Kemal Caddesi, Ek Hizmet Binası TEKİRDAĞ
EMEL TABAK;TEL.0.282.2585943
NİHAL ONARAN;TEL.0.282.2585991

WEB.www.tekirdag.bel.tr

Yarışmaya katılanlar, yukarıdaki şartların tamamını kabul ve taahhüt
etmiş sayılırlar.

TEKİRDAĞ BELEDİYESİ
LOGO TASARIM YARIŞMASI KATILIM FORMU

RUMUZ:...............................................................................................
ADI SOYADI:.......................
.................................................................
DOĞUM TARİHİ ve YERİ:.........................
.............................................
(Gün/Ay/Yıl)
YAZIŞMA ADRESİ:.......................
.........................................................
TELEFON, FAKS, E-POSTA:......................
..............................
.................

Yarışma Şartnamesi'ndeki bütün koşulları okudum ve bütün koşulları
kabul etmekle birlikte Tekirdağ Belediyesi'ne süresiz olarak kullanım
hakkını verdiğimi peşinen kabul ederim. Simge kendi tasarımım olup
daha önce hiçbir yarışmada yer almamıştır ve sergilinmemiştir. Buna
bağlı olarak, gerek Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu, gerekse diğer
ilgili mevzuat gereğince yarışmaya gönderdiğim eserimin çoğaltma,
işlenme, yayma, temsil,umuma iletim, dijital iletim, faydalanma vb
umuma arz ile ilgili bilumum haklar için Telirdağ Belediyesi'ne tam
lisans verdiğimi kabul ederim. Tekirdağ Belediyesi tarafından
kullanılan eserim için verdiğim lisansı kesinlikle geri almayacağımı
ve eserin yukarıdaki şekilde kullanılmasını men etmiyeceğimi veya bu
linsans için bana verilen ödülden başka herhangi bir telif hakkı veya
maddi, manevi talepte bulunmayacağımı gayri kabili rücu kabul, beyan
ve taahhüt ederim. Tekirdağ Belediyesi eserler için bana, verdiğim
lisans karşılığında telif hakkı bedeli ödemeyecektir. Eserimin ödül
alması durumunda eserim Tekirdağ Belediyesi simgesi olarak Tekirdağ
Belediyesi adına marka olarak tescil ettirme hakkı bulunduğunu gayri
kabili rücu kabul, beyan ve taahhüt ederim.

.../... / 2011 İMZA

NOT: Sadece bu formu koyacağımız zarfın üzerine 'TEKİRDAĞ BELEDİYESİ
LOGO TASARIM YARIŞMASI' ve (altı) 6 rakamdan oluşturacağınız "RUMUZ"
dışında kesinlikle hiç birşey yazılmayacaktır

 

Yorum ekle


Güvenlik kodu
Yenile

Destan Romanlar

Manas

Kırgız Türklerinin Manas Destanı'nın ilk bölümü, 109 sayfa.

Temin Adresi:
22 Kitaplık Setin Kampanya Fiyatı: 45 TL  

Sitemiz Facebookta

Joomla Templates and Joomla Extensions by ZooTemplate.Com

Ziyaretçi İstatistikleri

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterBugün3445
mod_vvisit_counterDün6702
mod_vvisit_counterBu Hafta3445
mod_vvisit_counterGeçen Hafta50558
mod_vvisit_counterBu Ay226392
mod_vvisit_counterGeçen Ay280495
mod_vvisit_counterToplam19168611

Şimdi: 140 misafir, 12 bots var.
IP: 35.172.216.157