Kızılderili Atasözü:

Sular yükselince, balıklar karıncaları yer. Sular çekilince de karıncalar balıkları. Kimse bugünkü üstünlüğüne ve gücüne güvenmemelidir. Çünkü kimin kimi yiyeceğine, "suyun akışı" karar verir.


Dr. Mustafa Altun

 • PDF
 • Yazdır
 • e-Posta

 

 

Dr. Mustafa Altun, 1969 yılında İstanbul’da doğdu. Eğitim hayatı İstanbul’da geçti. İlkokulu 1980 yılında Tevfik Kut İlkokulu’nda, ortaokulu 1983 yılında Kasımpaşa Lisesi orta kısmında, liseyi 1988 yılında aynı lisenin Matematik kolunda tamamladı. Lisans eğitimini 1992 yılında Mimar Sinan Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü’nde bitirdi. Yüksek Lisansını 1996 yılında Prof. Dr. Mustafa Özkan’ın danışmanlığında İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yeni Türk Dili Ana Bilim Dalı’nda “İznikli Hümâmî-Sinâme” adlı çalışmayla tamamladı. Doktorasını 2003 yılında aynı ana bilim dalında Prof. Dr. Mustafa Özkan’ın danışmanlığında “İbrahim ibn-i Bâli’nin Hikmet-nâme’si (1b-149a)”  adlı çalışmasıyla bitirdi.

Türk Dili ve Edebiyatı öğretmeni olarak değişik kurumlarda görev aldı. 1993 yılında Özel Mavi Haliç Lisesi’nde, 1994-1998 yılları arasında Güçlü Fen Dershanesi’nde görev yaptı. 1998 yılında Sakarya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Türkçe Eğitimi Bölümü'nde Araştırma Görevlisi olarak göreve başladı. 2000 yılında geçici maddeyle, 2003 yılında da asaleten Öğretim Görevlisi oldu. 2004 yılında aynı bölüme Yardımcı Doçent olarak atandı. 2000 yılından bu yana Eğitim Fakültesi bünyesindeki bölümlerde dil bilgisi, edebiyat ve eğitim-öğretim derslerini vermektedir.

Yabancı dili İngilizcedir.


1. İdari Görevleri

 • 2003-2007 Sakarya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Türkçe Eğitimi Bölümü Başkan Yardımcısı
 • 2005-2007 Sakarya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Sosyal Alanlar Bölümü Türk Dili ve Edebiyatı Eğitimi Ana Bilim Dalı Başkanı (vekâleten)
 • 2006-2007 Sakarya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Türkçe Eğitimi Bölümü Erasmus Koordinatörü
 • 2007-2010 Sakarya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Fakülte Kurulu Yardımcı Doçent Üyeliği
 • 2006-2010 Sakarya Üniversitesi Eğitim Fakültesi SKS Kurulu Başkan Yardımcısı
 • 2007 - 2010 Sakarya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Türkçe Eğitimi Bölümü Başkanı
 • 2010- 2011 Sakarya Üniversitesi Erasmus Yoğun Türkçe Dil Kursu Proje Sorumlusu
 • 2010- Sakarya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Türkçe Eğitimi Bölümü Erasmus Koordinatörü
 • 2011- Sakarya Üniversitesi Türk Dili Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi (SAÜTEM) Müdürü

2. Akademik İlgi Alanları

 • Dil Bilimi,
 • Anlam Bilimi
 • Terim Bilimi
 • Dil Edinimi
 • Osmanlı Türkçesi
 • Metin Çözümleme
 • Dil Felsefesi

3. Bilimsel Kuruluşlara Üyelikler

 • Linguistic Society of America : Çoğunluğu ABD'de olmak üzere 5000 civarında üyesi bulunan 1924 yılından bu yana faaliyet gösteren Amerikan Dil Bilimi Derneği (http://www.lsadc.org/index.cfm)
 • Linguistlist : Dünya genelindeki değişik üniversite ve bilimsel kurumlardaki dil bilimcilerden kurulu ortak bilimsel platform (www.linguistlist.org).

E-grup ve E-bülten Üyelikleri

 • H-TURK  Bu e-Posta adresi istek dışı postalardan korunmaktadır, görüntülüyebilmek için JavaScript etkinleştirilmelidir (Çoğunluğu ABD ve İngiltere’de yerleşik bilim insanlarından oluşan Türklük bilgisiyle ilgili e-posta grubu)
 • Turkoloji  Bu e-Posta adresi istek dışı postalardan korunmaktadır, görüntülüyebilmek için JavaScript etkinleştirilmelidir (Çoğunluğu Türkiye’de yerleşik bilim insanlarından oluşan Türklük bilgisiyle ilgili e-posta grubu)
 • Türklük Bilgisi  Bu e-Posta adresi istek dışı postalardan korunmaktadır, görüntülüyebilmek için JavaScript etkinleştirilmelidir (Türklük bilgisiyle ilgili paylaşımların ve tartışmaların yer aldığı grup)
 • Türk-Tarihçiler  Bu e-Posta adresi istek dışı postalardan korunmaktadır, görüntülüyebilmek için JavaScript etkinleştirilmelidir (Türk tarihi üzerine akademik çalışma yapan bilim insanlarından oluşan e-posta grubu
 • Central Eurasian Studies Society e-grup  Bu e-Posta adresi istek dışı postalardan korunmaktadır, görüntülüyebilmek için JavaScript etkinleştirilmelidir  (ABD’de Harvard Üniversitesi bünyesinde kurulu Orta Avrasya Araştırmaları Derneği’ne ait e-grup)
 • Semantics etc. http://semantics-online.org/ (MIT Dil Bilimi Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Kai von Fintel'in anlam bilimi sitesinin e-bülteni)
 • Kalder e-bülten Bu e-Posta adresi istek dışı postalardan korunmaktadır, görüntülüyebilmek için JavaScript etkinleştirilmelidir (Kısa adı Kalder olan Kalite Derneğinin e-bülteni)

4. Akademik Çalışmalar ve Yayınlar

Tezler

Yüksek Lisans Tezi
İznikli Hümâmi-Sinâme, İstanbul Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yeni Türk Dili Anabilim Dalı, İstanbul, 1996, (Danışman: Prof.Dr. Mustafa Özkan)

Tez, Kültür ve Turizm Bakanlığı "E-Kitap Projesi" kapsamında 2009 Kasım ayında pdf formatında İnternet üzerinde yayınlanmaya başlamıştır.

 • Giriş (Kültür ve Turizm Bakanlığı sitesinden) (pdf) (yeni)
 • Metin (Kültür ve Turizm Bakanlığı sitesinden) (pdf) (yeni)

Özet:

 • Bu tez, II. Murad döneminde yaşamış İznikli Hümâmî'nin İranlı şair Emir Hüseynî'den tercüme ettiği Sî-nâme adlı mesnevisi üzerinedir. Eserin bilinen üç nüshasından sadece ikisi Süleymaniye nüshalarının (Süleymaniye Kütüphanesi'nde bulunan Biblioteque National (Ancien Fond Turc, 304) nüshasının mikrofilmi ve Hacı Mahmud Efendi, 3961/I nüshası) üzerinde inceleme yapıldı. British Library'de (Or. 11234) bulunan nüshası ise elimize geçmedi.

 • Sî-nâme, dünyevî aşkın konu edildiği, âşık ve ma'şûk arasında geçen olayların yansıtıldığı bir eserdir. Genel olarak âşığın çaresizliği, zorlukları ve bu durum karşısında ma'şûkun naz ve cefa ile karşılık vermesi üzerinde duruluyor. Manzum mektup olarak mesnevi nazım biçimiyle kaleme alınmış eserin asıl önemi Hümâmî’nin kendi gazellerini de bu mektuplar arasına serpiştirmiş olmasıdır. Her mektup sonunda kendi mahlasını zikrettiği anlamlı gazeller yer almaktadır. Hümâmî’ye ait ayrıca bir divanın varlığı bilinmemekle birlikte bu eserdeki gazelleri küçük bir divandan örnekler olarak tasavvur etmek mümkündür.

 • Bu tezi hazırlarken yukarıda belirtilen iki nüshadan daha eski olması sebebiyle Biblioteque National nüshası temel alındı. Süleymaniye nüshası ise tamamlayıcı nüsha olarak kullanıldı. Aradaki farklar dipnot biçiminde metnin hemen altına ilave edildi. Metinde geçen âyet-i kerîmeler ve diğer Arapça ibarelerin anlamları “açıklamalar” adıyla metnin sonunda verildi. Son bölümde metinde geçen kelime ve eklerin dizini ortaya konuldu. Bu kısımda birleşik fiil yapıları ile Farsça tamlamalar kendilerini oluşturan kelimelerin her birinde belirtilmek suretiyle gösterildi. Dizin bölümünün oluşturulmasında Marmara Üniversitesi’nden Yrd. Doç. Dr. Ceval Kaya’nın hazırladığı Cibakaya 5.2 adlı bilgisayar programı kullanıldı. Tenkidli metnin oluşturulması sırasında bizzat nüshadan ya da mikrofilmden kaynaklanan silikler ve yanlış yazılışların telafisine çalışıldı. Ancak tamiri mümkün olmayan kısımlar boş bırakıldı.
 • İnceleme sonucunda Eski Anadolu Türkçesi ile ilgili dil bilgisi açısından yeni özellikler ortaya konmamakla birlikte, tezin, kullanılan kelime kadrosu bakımından tarihî sözlük çalışmaları ile edebiyat tarihi çalışmalarına bir katkı sağlayacağı umut edilmektedir.


Doktora Tezi

İbrahim ibn-i Bâli’nin Hikmet-nâme’si (1b-149a), İstanbul Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı, İstanbul, 2003, (Danışman: Prof.Dr. Mustafa Özkan)

Tez, Kültür ve Turizm Bakanlığı "E-Kitap Projesi" kapsamında 2009 Kasım ayında pdf formatında İnternet üzerinde yayınlanmaya başlamıştır.

 • Giriş (Kültür ve Turizm Bakanlığı sitesinden) (pdf) (yeni)
 • Metin (Kültür ve Turizm Bakanlığı sitesinden) (pdf) (yeni)

Özet:

 • Bu çalışmamız, XV. yüzyılda yaşamış Antepli İbrahim ibn-i Bâlî tarafından Hicrî 893 (Milâdî 1488) tarihinde Memlük sultanı Kayıtbay'a ithafen mesnevi tarzında yazılmış Hikmet-nâme adlı manzum eserin bir kısmı (İ.nüshası 1b-149a, M.nüshası 1b-180a arasındaki yapraklar) üzerinedir. 6296 beyit tutan bu kısımda, ağırlıklı olarak sırasıyla, astronomi, melekler, tabiattaki dört unsur, dağlar, denizler, adalar, ülkeler, şehir ve kasabalar, değerli taşlar, balıklar, nehirler, su kaynakları, insanın nitelikleri ve organları konularında bilgilere yer verilmiştir. İbn-i Bâlî, kendi döneminin ve önceki dönemlerin klasik kaynaklarından alıntıların yanı sıra duyduklarını, gördüklerini de eserinde yansıtmıştır.
 • Tezimizde, eserin İstanbul Üniversitesi Kütüphanesi ile Prof.Dr. Muhammet Yelten nüshaları üzerinde çalışılmıştır. Üniversite nüshası, öncelikle ele alınmış, nüshanın transkripsiyonu yapılmıştır. Bu nüshanın Prof.Dr. Muhammet Yelten nüshasıyla farkları dipnotta belirtilmiştir. Okunuş bakımından sağlamlaştırılan metnin, sözlük-dizini yapılmış ve bütün bunlardan ortaya çıkan malzemeden hareketle eserin dil özellikleri (fonetik-morfolojik ve semantik) inceleme kısmında ele alınmıştır.
 • İnceleme kısmında semantik alana ait bölüm diğer inceleme bölümlerine nazaran daha geniş tutulmaya çalışılmıştır. Semantik alanın dünü ve bugünü, İslam ve Batı dünyasındaki yaklaşımlar ve semantik alanın kavramları üzerinde durularak eski bir metinde çağdaş semantik yaklaşımların nasıl uygulanabileceği sorusuna cevap aranmıştır.

Kitaplar

Türkçe Öğretimi, Lisans Yayıncılık, İstanbul, 2007 (Editör: Yrd.Doç.Dr. Fatma Bölükbaşı)

 • Türkçe Programının Amaçları, İlkeleri ve Türkçe Programı bölümü tarafımızdan yazılmıştır.

Makaleler

Aşağıdaki makaleler için "Makaleler ve Denemelerimiz" adlı bağlantıya bakınız.

1. "Eski Metinlerde Bir Semantik İnceleme Örneği: Hikmet-nâme", Sakarya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, Nisan 2004, sayı 7, s.113-126.

Özet:

 • Bu makale, XV. yüzyılda yaşamış Antepli İbrahim ibn-i Bâlî’nin 1488 yılında kaleme aldığı ve Eski Anadolu Türkçesi dil özelliklerini yansıtan Hikmet-nâme adlı eserinin bir bölümü üzerine yaptığımız doktora tezinin inceleme bölümünde önemli bir yer tutan “semantik” bölümünün gözden geçirilmiş ve genişletilmiş halidir. Makalede, çağdaş dil bilimi yaklaşımları dikkate alınarak, metnin fonem, morfem ve metin düzeyinde anlam incelemesi yapılmıştır.

2. "Türk Atasözleri Üzerine Sentaktik Bir İnceleme" (A Syntactic Study on Turkish Proverbs), Akademik Araştırmalar Dergisi, Mayıs-Temmuz 2004, sayı 21, s.79-91.

Özet:

 • Bu makalede, dil bilgisi açısından Türk atasözlerinin cümle yapıları incelenmiştir. İncelemede öncelikle konuya halk bilimi bağlamında yaklaşan halk bilimcilerin yaptıkları yüzeysel cümle sınıflandırılmaları ele alınmıştır. Daha sonra, bilinen klasik Türk dil bilgisi kaynaklarınıdaki cümle tasnifleri karşılaştırılmış, atasözlerindeki cümle yapıları bu karşılaştırma sonucunda sınıflandırılmaya çalışılmıştır.

3. "Alfabe Değişiminin Tarihsel Gelişimi Üzerine Bir Değerlendirme", Cumhuriyetin 81. Yılına Armağan, Sakarya Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi Araştırma ve Uygulama Merkezi, Adapazarı 2004, s.57-63.

Özet:

 • Makalede, 19. yüz yılın ortalarından itibaren Arap kökenli Türk alfabesinden Lâtin kökenli Türk alfabesine geçişte yaşanan tartışmalar ele alınmıştır. Devrin aydınları, bürokratları ve hatta Sultan Abdülhamit tarafından dile getirilen alfabenin değiştirilmesine dair görüşlere yer verilmiştir.

4. "Filolojik-Dil Bilgisi ve Dil Bilimi Kaynaklarında Türk Dilinin Söz Dizimsel Yapılarının Karşılaştırılması" (Comparison of Syntactic Structures of Turkish Language in Resources of Philological-Grammar and Linguistics), Türkçe Dilbilim Çalışmaları Özel Sayısı, Turkish Studies, Ekim-Kasım-Aralık 2010, s.74-86.

Özet:

 • Makalede, Türk dilinin söz dizimsel yapılarının çözümlemeleri ele alınmıştır. Türk dilinin söz dizimsel yapılarının ağırlıklı olarak filolojik-dil bilgisi ve dil bilimi ekseninde çözümlendiği ifade edilebilir. Filolojik-dil bilgisinde özellikle Muharrem Ergin’in kelime grupları sınıflandırmasının etkisi görülmektedir. Verilen örnekler genellikle edebi metinlerden seçilmektedir. Dil biliminde ise ağırlıklı olarak Noam Chomsky’nin Üretici-Dönüşümcü Dil Bilgisi Kuramı’nın etkisiyle bu yapıların ele alındığı görülebilir. Bu kurama göre dil bilimci, metne dayanmadan bir dilin en olgun cümle örneklerini “üretebilir.”

Bildiriler

 • Türk Dil Bilgisi Öğretiminde Ünlülerin Sınıflandırılmasına Yönelik Eleştirel Bir Değerlendirme, III. Uluslararası Türkçenin Eğitimi-Öğretimi Kurultayı, 1-3 Temmuz 2010, Dokuz Eylül Üniversitesi DEDAM, İzmir, 2011, s.47-55.

Özet:

Türk dil bilgisi kitaplarının hemen bir çoğunda Türkçedeki ünlülerin sınıflandırılması günümüz dil biliminin bilgi ve birikimlerini yansıtmamaktadır. Bu doğrultuda bildiriye konu olan araştırmada, 20. yüzyıldan günümüze belli başlı Türk dil bilgisi ve Türk dil bilimi kaynaklarındaki ünlü sınıflandırmaları taranmış, aralarındaki benzerlikler ve farklar ortaya çıkarılmıştır. Deneysel çalışmalarla yapılan sınıflandırmalar ayrı bir değerlendirmeye tabi tutulmuştur. Genel olarak Türk dil bilgisi kaynakları, ünlüleri kalınlık-incelik, düzlük-yuvarlaklık, genişlik-darlık ölçütlerine göre sınıflandırırken, Türk dil bilimi kaynaklarının deneysel çalışmalar ışığında ses analiz yöntemleri kullanarak bir sınıflandırmaya gittiği belirlenmiştir. Ayrıca, kimi kaynaklarda temel 8 ünlü ile yerel ağızlardaki kapalı e ünlüsünün dışında kalan ödünçleme kelimelerde bulunan ve yazı diline yansıyan ünlüler de sınıflandırmaya dahil edilmiştir.

Türk dil bilgisi ve Türk dil bilimi kaynaklarına yönelik yapılan bu betimlemeli çalışma sonucunda, günümüz dil bilimi yöntemleri kullanılarak yapılan sınıflandırmaların diğerlerine göre daha güvenilir olduğu yargısına varılmıştır. Bu bağlamda, Türk dil bilgisi öğretiminde bu verilerin dikkate alınarak öğrencilere yönelik kaynakların güncellenmesi gerekecektir.

Tanıtmalar

 • "Lenore A. Grenoble (2003), Language Policy in the Soviet Union , Kluwer Academic Publishers: New York, Boston, Dordrecht, London, Moscow, 237.s." Eğitimde Kuram ve Uygulama Dergisi, Çanakkale On Sekiz Mart Üniversitesi, Çanakkale, 2005, cilt 1, sayı 1-2, s.48-49.

Yönettiği Tezler

1. Sibel Yılmaz (2007), Muzaffer İzgü'nün Eserlerinin Tema, Dil ve Eğitim Öğeleri Açısından 10-12 Yaş Grubundaki Öğrencilere Uygunluğunun İncelenmesi.

2. Özlem Yahşi Cevher (2008), Yeni Türkçe Programının 6. Sınıf Düzeyinde Eleştirel Düşünme Becerisine Etkililiği.

3. Deniz Gül (2009), İlköğretim 6.Sınıf Türkçe Ders Kitaplarındaki Kelime Öğretiminde Kullanılacak Etkinliklerin Etkililiğine Yönelik Bir Araştırma.

4. Zeynep Demirel İşbulan (2010), 7. Sınıf Türkçe Çalışma Kitaplarındaki Deyimlerin Öğretiminde Kullanılan Etkinliklerin Etkililiği.

Atıflar

1. İbrahim ibn-i Bali’nin Hikmet-nâme’si (1b-149a), İstanbul Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı, İstanbul, 2003, (Danışman: Prof.Dr. Mustafa Özkan)

 • Çetindağ, Yusuf (2009), "Edebiyatımızın Kaynaklarından: Doğu Medeniyeti ve Kaynakları", Turkish Studies, volume 4/1-2, Kış, atıf yapılan s. 2078, 2079.

 • Esir, Hasan Ali (2009), "Anadolu Sahası Mesnevilerinde Miraç Mevzuu", A.Ü. Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Dergisi-Prof.Dr. Hüseyin Ayan Özel Sayısı, sayı 39, Erzurum, s.684, 686.

2. "Eski Metinlerde Bir Semantik İnceleme Örneği: Hikmet-nâme", Sakarya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, Nisan 2004, sayı 7, s.113-126.

 • Aksarı, Mustafa, Dilara Akıncı'nın Betonlar Çiçek Açsa, Çitlembik Kız, Lise Günleri Hikaye Kitaplarının Sözcük Anlam Bilimi Açısından İncelenmesi, Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Türkçe Eğitimi Ana Bilim Dalı,Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, 2006, s.58, 69, 75.

 • Türkmen, Mutlu, Kur'an-ı Kerîm ve Kitâb-ı Mukaddes'te "Brk", "Sbh" ve "Kds" Köklerinin Semantik İncelemesi, Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Temel İslam Bilimleri (Tefsir) Anabilim Dalı, Yayınlanmamış Doktora Tezi, 2007, s.71.

 • İşçan, Adem, “Anlam Bilgisi Konularının Öğretimi”, Turkish Studies - International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic Volume 6/2 Spring 2011, p. 503-522.
 

3İznikli Hümâmi-Sinâme, Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yeni Türk Dili Anabilim Dalı, İstanbul, 1996, (Danışman: Prof.Dr. Mustafa Özkan)

 • Atay, Hakan, Heves-name'de Aşk Oyunu: Taci-zade Cafer Çelebi'nin Özgünlük İdeali, Bilkent Üniversitesi Ekonomi ve Sosyal Bilimler Enstitüsü Yüksek Lisans Tezi, Ankara, 2003, s. 85.

 • Esir, Hasan Ali "Anadolu Sahası Mesnevilerinde Miraç Mevzuu", A.Ü. Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Dergisi-Prof.Dr. Hüseyin Ayan Özel Sayısı, sayı 39, Erzurum, 2009, s.686, 702, 703.

 • Cin, Ali, “-mAz+lAn- Yapısı ve Kullanımı”, Turkish Studies - International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic Volume 6/2 Spring 2011, p. 295-304.
4. "Türk Atasözleri Üzerine Sentaktik Bir İnceleme" (A Syntactic Study on Turkish Proverbs), Akademik Araştırmalar Dergisi, Mayıs-Temmuz 2004, sayı 21, s.79-91.
 • Güleç, Dr. İsmail, Annemden Duyduklarım, Kutluca Köyü Atasözleri ve Deyimleri, Pan Yayıncılık, 2006, s.15.
 • Genç, Hanife Nâlân, "Une Etude Comparative Sur Quelques Locutions et Proverbes Turcs et Français Concernant Les Relations Familiales (A Study About French and Turkish Proverbs And Idioms Concerning Family Relationships)", Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, Kasım 2007, sayı 24.

 • Akın, Adnan, "Doğudan Batıdan: Bir Kültür Öğesi Olan “Türk Atasözleri’nin “Yönetim Paradigmaları” Açısından İncelenmesi", Uluslararası İnsan Bilimleri Dergisi [Bağlantıda]. 5:2. Erişim: http://www.insanbilimleri.com, 2008, s. 2-3.

 • Önel, Gönül, İlköğretim 6, 7, ve 8. Sınıf Öğrencilerinin Atasözlerini Algılama Düzeyleri, Marmara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Türkçe Eğitimi Anabilim Dalı, Yayınlanmamış, Yüksek Lisans Tezi, 2008, s.39.
 • Eker, Meryem, "Türkiye Türkçesinde Sıklığı En Yüksek Doğu Kökenli Yedi Kelimenin Atasözü Oluşturma Durumu", Turkish Studies, 4/8, 2009. s. 1125.

 • Çakmacı, Celal Can, İlköğretim İkinci Kademe Türkçe Eğitiminde Kavram Geliştirme Açısından Atasözü ve Deyimler, Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Türkçe Eğitimi Anabilim Dalı, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, 2009, s.32

 • Tüm, Gülden, "Atasözleri ve Deyimlerin Değişik Kültür ve Dilleri Anlamadaki Rolü", Türkçe Dilbilim Çalışmaları Özel Sayısı, Turkish Studies, Ekim-Kasım-Aralık 2010, s.666.

 • Çeçen, Mehmet Akif, “Yabancılara Türk Atasözlerinin Öğretiminde Sıralamaya İlişkin Bir Deneme”, Türkiye’de Yabancı Dil Eğitimi Ulusal Kongresi Bildiriler, Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi, 22-23 Kasım 2007, Ankara, s. 259-263. atıf sayfası 259.

5. Tarafımızdan hazırlanan http://mdilci.sitemynet.com adlı sitede yer alan "Edebi Sanatlar" başlıklı ders notları, Ağustos 2003 (site şu anda etkin değildir.)

 • Yıldırım, Prof.Dr. Ali ve Prof.Dr. Hasan Şimşek, Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri, Seçkin Yayınları, Ankara, 2005, 5 Baskı, s.206, 208, 209.

6. "Dil Bilgisi Kaynaklarına Göre Türkiye Türkçesinde Ünlü ve Ünsüzler" adlı çalışma. (www.dilbilimi.net adresinde yer almaktadır.)

* Efendioğlu, Süleyman ve Adem İşçan, "Türkçe Ses Bilgisi Öğretiminde Ses Olaylarının Sınıflandırılması, Atatürk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Dergisi, sayı 43, Erzurum, 2010.

Güncel Çalışmalar

• Veysî'nin Hâb-nâme'si, 17. yüzyıl Klasik Osmanlı Türkçesi Metni, (Dil bilimi incelemesi, Metin, Günümüz Türkçesine çeviri)

• 29 Ağustos 2004’te http://dil_bilimi.sitemynet.com alan adıyla yayın hayatına giren, şu an http://www.dilbilimi.net alan adıyla yayına devam eden İnternet sitesinin güncelleştirilmesi. (Sitenin dil bilimi alanını geniş anlamıyla tanıtan bir içeriğe sahip olması hedeflenmektedir.)

**

Kaynak: 

http://www.dilbilimi.net/ozgecmis.htm
 

Yorum ekle


Güvenlik kodu
Yenile

Destan Romanlar

ANADOLU’DAN YÜKSELEN SES
Türkiye Türklerinin İstiklâl Destanı, 192 sayfa .
Temin Adresi:
22 Kitaplık Setin Kampanya Fiyatı: 45 TL 

Sitemiz Facebookta

Joomla Templates and Joomla Extensions by ZooTemplate.Com

Ziyaretçi İstatistikleri

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterBugün2343
mod_vvisit_counterDün4775
mod_vvisit_counterBu Hafta14145
mod_vvisit_counterGeçen Hafta38476
mod_vvisit_counterBu Ay2343
mod_vvisit_counterGeçen Ay161449
mod_vvisit_counterToplam20525846

Şimdi: 43 misafir var.
IP: 3.237.71.23