Albert Einstein Diyor ki:
 
Genelde insanlığın kaderi, hak ettiği olacaktır.

 

 


Şair Padişahlar

  • PDF
  • Yazdır
  • e-Posta

 

alt

 

Sultan II. Murat ( Murâdi) 1402-1451

 

Uyhuda dün gice cânum gibi cânân gördüm

Ten-i efsürdede kalkup eser-i cân görüm

 

Edirne gerçi güzeller yeridir ey hemdem

Bursa'da dahi nice diiber-i fettan gördüm.

 

Nagehân ben bu gece Kadr'e erüb Kaplıca'da

Bir gümüşden yapılu servi hıraman gördüm.

 

Ey Murâdî şeh-i devrân iken el'an seni

Zülfüne kılmış esir ol şeh-i hûban gördüm.

 

Fatih Sultan Mehmet ( Avni) 1431- 1481

 

Sâkiyâ mey sun ki bir gün lâlezâr elden gider

Çün irür fasl-ı hazân bâğ ü bahâr elden gider

 

Her nice zühd ü salâha mâil olur hâtırım

Gördügince ol nigârı ihtiyâr elden gider

 

Söyle hâk oldum ki âh itmeye havf eyler gönül

Lânecem bâd-ı sabâ ile gubâr elden gider

 

Gırne olma dilberâ hüsn-ü cemâle kıl vefâ

Bâki kalmaz kimseye naks u nigâr elden gider

 

Yâr içün ağyâr ile merdâne ceng itsem gerek

İt gibi murdâr rakîb ölmezse yâr elden gider

 

Sultan II. Beyazıd ( Adli)1447-1512

 

Ey kemân-ebrû n'ola kurbân idersen cân sana

Bin benüm gibi ider her lahza cân kurban sana

 

Mihrüni canda ezelden saklar idüm sanma kim

Dâr-ı dünyâda görüp hayran olupdur cân sana

 

Dilde gamzen zahmına merhem didüm dilber didi

Tîr-i müjgânum yeter her lahzada derman sana

 

Pertev-i hüsnün meğer eflâka düşmiş ay u gün

Gice gündüz rezm urup olmuş durur hayran sana

 

Hûbluk sende tamâm oldugına hacet budur

Kâtib-i kudret ki yazmış ol hat-ı reyhan sana

 

Hûn-ı dil yaşunla  Adlî gerçi seyl oldı dirîg

Kanlu yaşun göricek rahm eylemez cânân sana

 

Yavuz Sultan Selim-1470- 1520

 

Sanma şahım herkesi sen, sadıkhâne yar olur

Herkesi sen dostum sandın, belki ol ağyâr olur


Sadıkhâne belki ol alemde, dildâr olur

Yâr olur, ağyâr olur, dildâr olur, serdâr olur

 

Kanuni Sultan Süleyman- (Muhibbi) 1495- 1566

 

Halk içinde mu'teber bir nesne yok devlet gibi

Olmaya devlet cihânda bir nefes sihhat gibi

 

Ko bu ays u isreti çünkim fenâdur âkibet

Yâr-i baaki ister isen olmaya tâat gibi

 

Olsa kumlar sagisinca ömrüne hadd ü aded

Gelmeye bu sise-i çarh içre bir sâat gibi

 

Saltanat didükleri ancak cihân gavgaasidur

Olmaya baht u saâdet âlem-i vahdet gibi

 

Ger huzûr itmek dilesen ey Muhibbî fârig ol

Var midur vahdet makaami gûse-i uzlet gibi

 

 

Sultan III.Selim ( İlhami)1761-1808

 

Bâğ-ı âlem içre zahirde safadır saltanat

Dikkat etsen manevî kavgaya cardır saltanat

Bu zamanın devletiyle kimse mağrur olmasın

Kâm alırsa adl ile ol dem becâdır saltanat

Kesbeder mi vuslatın bin yılda bir âşık anın

Meyleder kim görse ammâ bîvefâdır saltanat

Kıl tefekkür ey gönül çarhın hele devrânını

Ki safâ ise velev ekser cefâdır saltanat

Bu cihanın devletine eyleme hırs ü tamâ

Pek sakın İlhâmî zira bî-bekâdır saltanat

 

 

Sultan II. Mahmut (Adli)1785- 1839

 

Şamdan ihdâya eyledim cüret yâ Resûlallah!

Murâdım der-i ulyâya hizmet, yâ Resûlallah!

 

Değildir ravdaya şâyeste, destâviz-i nâçizim,

Kabûlünle kıl ihsân u inâyet, yâ Resûlallah!

 

Kimim var hazretinden gayrı, hâlim eyleyem i’lam,

Cenâbındandır ihsân u mürüvvet, yâ Resûlallah!

 

Dahîlek, el-emân, sad el-emân, dergâhına düşdüm,

Terahhüm kıl, bana eyle şefâ’at yâ Resûlallah!

 

Dü-âlemde kıl istishâb bu Han Mahmûd-i Adlîyi,

Senindir evvel ü âhırda devlet yâ Resûlallah!

 

 

Son Güncelleme: Çarşamba, 02 Nisan 2014 16:31

 

Yorum ekle


Güvenlik kodu
Yenile

Destan Romanlar

SÜPERMARKETTEKİ SÜRPRİZ
Köroğlu Destanı'nın Türkmenistan varyantı. 96 sayfa.
Temin Adresi:
22 Kitaplık Setin Kampanya Fiyatı: 45 TL  

Sitemiz Facebookta

Joomla Templates and Joomla Extensions by ZooTemplate.Com

Ziyaretçi İstatistikleri

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterBugün4337
mod_vvisit_counterDün4206
mod_vvisit_counterBu Hafta30596
mod_vvisit_counterGeçen Hafta61677
mod_vvisit_counterBu Ay109585
mod_vvisit_counterGeçen Ay249271
mod_vvisit_counterToplam20228234

Şimdi: 48 misafir var.
IP: 3.226.245.48