ALUCRA

  • Yazdır

 

Med’ler, Romalılardan Persler, beri

İstilalar gördü güzel Alucra

Bizans’tan Selçuk’tan kalmadı geri

Tarihleri ördü güzel Alucra

 

Kafkasya yoluyla kuzeyden geldi

Kitleler halinde Türk göçü oldu

Kıyı boylarında soyunu buldu

Sefasını sürdü güzel Alucra

 

Bin dokuz yüz otuz üç’lere kadar

Kalbi Şeb’in Karahisar’la atar

Fatih Sultan Mehmet bu ismi tutar

İşaretle verdi güzel Alucra

 

Molla Durmuş, Hacı Osman’la Hasan

Emeklerin ile kuruldu yasan

Ozan Arif ile kalmadı tasan

Sanatçının yurdu güzel Alucra

 

Talas Kilimiyle, kelem turşusu

Kaplıcası, maden suyu, çarşısı

Merkez cami, Abu Hayat çeşmesi

Mekânını kurdu güzel Alucra

 

 

Münevver Düver

07.01.2011-Adana