AZERBAYCAN ( 02 )

  • Yazdır

 

Sekiz köşeli bir yıldız yanında

Hilalin kazıldı can Azerbaycan

Türki devletleri her an yanında

Ardarda  dizildi can Azerbaycan

 

Azeri, Osmanlı, Çağatay, tatar

Kıpçak, Türkmen, Selçuk kalbinde atar

Bahtiyar Vahapzade özü katar

Tarihe çizildi can Azerbaycan

 

İlham Heydaroğlu Devlet Bakanı

Bakü, gence, Sumgayıt, Lankeran’ı

Denizde Hazar’dır özgür akanı

Aras, Kür sezildi can Azerbaycan

 

Petrolün, bakırın, demirle kurşun

Dünyalara değer merkezi çarşın

Elli dokuz Rayon Bölge’ne karşın

Yürekler ezildi can Azerbaycan

 

Münevver Düver

09.12.2010-Adana