Öjenizmin Sakat Mantığı

  • Yazdır

Öjenizm nedir? Öjenizm genelde teori ya da inançların temel felsefelerine uygun olarak yorumlanıp tarif edilmiştir Kimilerine göre öjenizm bir tür ya da ırkı düzeltme bilimidir. Kimilerine göre olumsuz karakterleri pasif ya da aktif yöntemlerle yok etmeye dayalı bilimsel ırkçılıktır. Bazıları öjenizmi insanların kalıtımsal degerlerini kıstas alıp, buna göre sınıflandırma yapan düşünce sistemi olarak tarif eder. Kimilerine göre öjenizm insanlarin biyolojik islahıdır. Bir Hitler taraftarına göre öjenizm ortaya konan seçkincilik uygulamasıdır. Hitler'in üstün Alman ırkı yaratma çabaları ile ojenizmin bu eğilimleri aynı tarihlere denk gelir.

Sonuçta öjenizmi şöyle tarif edebiliriz. Öjenizm toplumlarda sağlıklı öğelerinin çoğaltılması, sağlıksız öğelerin elenip azaltılması, böylelikle insan soyunun geliştirilmesini amaçlayan bir teori ve bu teorinin eyleme geçmiş halidir. Öjenizm biyolojik materyalizm ve sosyal darwinizmin de temellerini oluşturur.

Öjenizmin tarihçesi: Öjenik kavramının ve uygulanmasının ortaya konulması eski Yunan filozoflarından Eflatun'a kadar uzanır. Nitekim doğumların devlet tarafından kontrol edilmesi gerekliliğini öne süren ve uygulamaya konulmasında büyük rol oynayan Eflatun’dur. Eski Yunanlılardan Spartalıların yeni doğan çocukları gelişkin, zayıf diye ayırdıkları, gelişkin zannedilenlerin yaşamasına izin verdikleri, diğerlerini öldürdükleri bilinmektedir.

Eski yunanlılardan sonra unutulmaya yüz tutan öjenist görüşü Charles Darwinin evrim teorsiyle tekrar gündeme getirip canlandırdığı görülür. Charles Darwin ortaya koyduğu evrim teorisiyle canlıların doğal seleksiyon adını verdiği bir mekanizmayla güçlü canlıların güçsüzleri yaşam sahnesinden sildiği, bu yolla daha güçlü canlıların ortaya çıktığı, bununda evrimleşmeye neden olduğunu varsaydığından öjenik kavramının daha güçlü bir şekilde bir kez daha ortaya atılmasına ve uygulamaya konulmasına neden olmuştur diyebilmekteyiz.

Haeckel ve öjenizm: Haeckel evrim teorisinin en güçlü taraftar ve savunucularından biridir. Nitekim Darwin canlıların evrimine kanıt olarak Lamarck’ın öngörüleriyle birlikte Haeckel’in embriyo çizimlerinden yaralanmış ve bunları kanıt olarak kullanmıştır. Haeckel evrim teorisini ve öngördüğü mekanizmaları yürekten inanıyordu. Toplumlardaki zayıf bireylerin ayıklanması yoluyla daha güçlü toplumların oluşturulabileceği görüşündeydi ve bu görüşünü açık şekilde ifade etmekteydi. Bu nedenle Ernst Haeckel Alman öjenizminin kurucusu sayılır.

Haeckel, Wonders of Life adlı kitabında: -Sakat doğan bebeklerin hiç vakit yitirilmeden öldürülmesini istemiş ve bu bebeklerin henüz bir bilince sahip olmadıklarını ileri sürerek bunun bir cinayet sayılmayacağını iddia etmiştir. Haeckel sadece sakat doğan bebeklerin değil, toplumun sözde evrimine engel olan tüm hasta ve sakat insanların evrimin temel yasası (doğal seleksiyon) gereğince ayıklanmasını istemiştir.

Haeckel hastaların tedavi edilmesine karşı çıkmış, bu tedavinin doğal seleksiyonu engellediğini ileri sürerek şöyle yazmıştır: -İyileşmesi mümkün olmayan yüz binlerce hasta, örneğin akıl hastaları, cüzamlılar, kanser hastaları yapay olarak hayatta tutulmakta ama bu kendilerine veya toplumun geneline hiçbir yarar getirmemektedir... Bu kötülükten kurtulabilmek için, yetkili bir komisyonun kararı ve gözlemiyle hastalara hızlı ve etkili bir zehir verilmelidir. Haeckel ve zamanımızda da yaşayan taraftarları topluma yararsız, yararsız oldukları kadarda zarar verdikleri inanılan bu tür insanların herhangi bir yolla ve en kısa zamanda elemine edilmelerini istemektedir ama bunun sınırının ne olduğunu belirtmemektedirler. Örneğin uzun yıllar milletine, devletine hizmet etmiş sonunda emekli olup bir kenara çekilmiş insanlar (örneğin Haeckel ve taraftarları) ne olacaktır? Onlarda ısrarla savundukları ve uygulanmasını istedikleri evrim kurallarının uygulanma sırası kendilerine geldiğinde kaderlerine razı olacaklar mıdır? Hiç zannetmiyoruz. Kendilerine ve yakınlarına evrim kurallarının uygulanmasından ayrı tutacakları, her yolu ve yöntemi deneyerek uygulanmayı engel olmaya çalışacakları, başları ağrısa en iyi doktorlara koşacakları, en iyi ilaçları kullancakları, dertlerine çare aramaya çalışacakları kesindir. Çünkü o tür insanların nefisleri ön plandadır, bu nedenle canları çok tatlıdır.

Hüdai Çakmak

Devamı var.

Son Güncelleme: Cumartesi, 27 Ağustos 2011 19:43