Stoacılık

  • Yazdır

 

*Kition’lu Zenon ve çömezlerinin öğretisi.
*M.Ö IV.yy’da ortaya çıktı.
*Panteist ve maddecidir.
*Bu felsefi akıma göre:
*Doğanın tek varlıkları cisimlerdir.
*Kuvvetsiz madde,maddesiz kuvvet yoktur.
*Kuvvet cisimseldir;maddeyi işler ve uzayı onunla doldurur.
*Bu kuvvet,bu gerilim hareketi ve uyumu yaratır.
*Erdem tümüyle niyete dayanır.
*İyilikte ve kötülükte dereceler yoktur;bütün hatalar birbirine eşittir.
*Bilge kişi erdemlidir,aynı zamanda da mutludur.
*Erdem,doğaya yani akla uygun şekilde yaşamağa dayanır.
*Bütün insanlar kardeştir.
*Bilge kişi tutkudan kaçınabilmeli ve ona karşı duyarsız kalabilmelidir.

Bu felsefi akımda ve birçok filozofta görülen “doğaya uygun yaşamak”, sizce nedir ve ne yaparsak,nasıl yaşarsak doğaya uygun olur?

Ömer Faruk Hüsmüllü