ARİSTOTELES

  • Yazdır

*M.Ö 384-322 yılları arasında yaşadı.
*Platon(Eflatun)’un öğrencisidir.Hocasının derslerini tam 20 yıl takip etmiştir.
*Büyük İskender’in eğiticiliğini yaptı.
*M.Ö 335’te Atina’da Lise’yi kurdu.Öğrencileriyle beraber gezinerek ders yaptığı için bu okula “gezici okul” da denir.
*Ölüme mahkum edildi,bir adaya kaçtı;ama eceliyle öldü.
*Karşılaştırmalı Anatomi ve Fizyoloji’nin,Mantık’ın ve Felsefe Tarihi’nin kurucusudur.Jeoloji alanında da önemli bilgilere sahiptir.
*Hocası Platon’un “idealar” gerçekliğinden uzaklaştı.Bu görüşü eleştirdi;metafizik değil de Mantık’a dayanan bir kavram teorisi kurdu.
*Ona göre:”Duymayan insan,hiçbir şey bilemez ve anlayamaz” “Akıl,gerçekte sayfalarında hiçbir şeyin yazılı olmadığı bir kitaba benzer.”
*”Balmumu nasıl altının kendisini değil de, altın yüzüğün kalıbını alıyorsa,duyum da,maddeyi bir yana bırakarak maddenin duyulan biçimlerini sindirir.” der.
*Aristo’nun gerçekliği,duyumsal dünya gerçekliğidir.
*Ona göre:”herkes canı isteyince düşünebilir;fakat duymak kimsenin kendi elinde değildir;duyabilmek için duyulan nesnenin var olması şarttır.”
*Aristo,esas olarak aklı kabul etmekle birlikte deneye de yer verir.Eflatun gibi “doğuştan” bilgi teorisini kabul etmez.Ancak ona göre insan zihni tamamen boş da değildir.İnsan zihni,bilgiye değil,ama bilgi meydana getirme yeteneğine sahiptir.
*Duyu organlarının faaliyetleri ve dış dünyaya ait gözlemler olmadan bilginin meydana gelemeyeceğini, savunur.

**
Bazı öğrencilerin başının belası olan bir ders vardır:Mantık.İşte bu bilimin kurucusu olarak,Aristo kabul edilir?Sizce:
1-Mantık nedir?
2-Mantık’a gereksinim var mıdır?

Ömer Faruk Hüsmüllü