Bertrant Russel Kimdir?

  • Yazdır

-1872-1970 yılları arasında yaşamıştır.
-Felsefeci,matematikçi,Mantıkçı,konferansçı,hoca,yazar ve eleştirici olarak çok yönlü kişiliği ile tanınır.
-1874’de annesini,1876’da babasını kaybeder.
-1948 yılında “Savaşın önlenmesi” üzerine konferanslar vermeye gittiği Norveç’de uçağı denize düşen Russel,bu kazadan sağ olarak kurtulur.
-1950’de Nobel Yazın Ödülü’nü alır.
-1970’de 98 yaşında iken ölür.
-Russel ,yalnız dolaşmayı ve düşünmeyi sever.Çocukken bir gün toprağı kazmış ve Avustralya’ya varamadığı için dünyanın yuvarlak olmadığına inanmıştı.
-Ona göre,Felsefe kavramı üzerinde ortak bir tanımın verilmesi mümkün değildir.Öyle ki Felsefe üzerinde yorum yapan yada onu anlamaya çalışan iki filozof arasında bile ortak bir felsefe tanımı mevcut değildir.Bu sebeple herkesin kendine özgü bir felsefe tanımı ve anlayışı söz konusudur.
-Bertrant Russel,Cambridge’de üniversiteye Matematik alanında başlıyor.Ancak buradaki öğretim elemanlarının geleneksel düşüncelerle Matematik’e yaklaşımlarından memnun kalmıyor.O nedenle Matematik’ten vazgeçerek, Felsefe Fakültesi’ne giriyor.

-Russel’dan bir söz:”Bu dünyada,aklı başında hiç kimsenin şüphe edemeyeceği kadar çürütülemez kesinlikte bir bilgi var mıdır?”

**
İsterseniz bu sorunun cevabını birlikte arayalım:Var yada yok demek yetmez, kanıtlarını da göstermeliyiz.

Ömer Faruk Hüsmüllü