Türk Dünyası Tarih Kültür Dergisi

  • Yazdır

 

 

 

Sevgili Okuyucular,

Kırk bir yıl yedi ay İstanbul Üniversitesi`nde ve bu süre içinde gidip gelmeler yoluyla Karadeniz Teknik Üniversitesi, Bursa Uludağ Üniversitelerinde; Maliye-Muhasebe ve Vatan Mühendislik yüksek okullarında binlerce öğrenciye ders verirken, Harp Akademileri ve Milli Güvenlik Akademilerinde de dünyanın en iyi eğitim gören Türk Ordusunun mensuplarına; Seminerler yoluyla binlerce işçiye, kendi kurduğum Kutyay Eğitim Merkezi vasıtasıyla (ki bu Merkez 1980`de kurulan Vakfımıza bağlanmıştır) işçi - işveren mensuplarına dersler verdim. Bu arada pek çok kuruluşun düzenlediği konferansları da ifa ettim.


1991`den itibaren Türk coğrafyasının bazı yerlerin de, Vakıf olarak, liseler ve yüksek öğretim kurumları kurarak, buralarda Türkiye`den giden öğrencilerle birlikte bugün sayısı 4000 civarına inen siz ve kardeşiniz Türk Dünyası Bakü Atatürk Lisesi öğrencileri gibi öğrencilerimize eğitim imkânı sağladık.


Eğitimde bu kadar iç içe olmuş bir hoca olarak pek sık yaşadığım gurur anlamının en büyüğünü bugün gurur günü olarak yaşıyorum. Bu çok büyük bir şanstır. Allah`ın kısmet ettiği çok büyük bir mutluluktur. Bu mutluluğu tattıran siz öğrenci kardeşlerime, siz öğretim üyelerimize sonsuz müteşekkirim. Burada da kanımız Şükran Akgül öğrencimdir, onlarca profesör olmuş öğrencim vardır. Burada bir aksakal öğretim üyemiz Eyüp Aktepe`de can ciğer arkadaşım, yoldaşımdır. Öğretim üyelerimizin bir kısmı fakültelerimizden, hatta lise ve fakültelerimizden mezun olup Vakıf olarak yüksek lisans ve doktora yaptırdığımız idealist gençlerimizdir. Nereli olduklarına değil nerede olursa olsun hizmet etmekte olduklarının önemini idrak etmektedirler.


Neden kendimden ve öğretimden bu kadar çok bahsettiğime gelince, elbette, ben de biliyorum ki dünyada tek önemli sektör eğitim değildir. Ama bütün sektörlerin elemanları eğitim yoluyla hayata atılır. İstiklal Savaşı sırasında, daha cephelerde kan gövdeyi götürürken, Atatürk birkaç defa öğretmenleri toplamış ve onlara yol gösterici, meslek gururu aşılayıcı konuşmalar yapmıştır. Demiştir ki yeni nesiller, sizin eseriniz olacaktır. Bir başka toplantıda daTürk ordusunun kazandığı zafer sizin fikri hür, vicdanı hür, irfanı hür nesiller yetiştirmenize zemin hazırlamak içindir.


Görülüyor ki, eğitime önem vermek her devletin başlıca görevidir. Sağlam nesiller yetiştirmeden, milletimize sağlam bir istikbal, refah, huzur ve mutluluk dolu bir hayat kazandıramayız. Atatürk`ün giriştiği çılgınca işe, herkes şaşmış, herkes sonu olmayan bir macera olarak değerlendirmiştir. Atatürk ise bu çılgınlığı, barış için ve barış ortamında sağlam nesiller yetiştirmek için göze almıştır. Aksi halde, millet fakirlik ve taassup içinde sömürülen soyulan ve hatta horlanan bir millet olur.


Atatürk istikbale hazırlanmanın iki yolunu çok açık bir şekilde göstermiştir:
1- Fikri hür, vicdanı hür nesiller yetiştirmek. Yani çok iyi bir eğitim vererek hür fikirli, sapmayan, kendisini satmayan, şaşmayan, eğilmeyen, bükülmeyen, doğru dürüst ve mert insanlardan oluşan bir toplum meydana getirmek ve toplumda insanların daima her adımlarında vicdanlarının sesini dinlemeleri; grubun menfaati ile şahsın menfaati çatıştığı zaman, şahsi menfaatinden vazgeçerek grup menfaatini öne alması, milli menfaatle çatıştığı zaman ise, milli menfaati mutlaka tercih etmesidir. Böylece fertle birlikte toplum ve millet gelişir.


2- Atatürk sömürülmemenin, soyulmamanın yolunu da göstermiştir. Dünyada yaşayan Türkler Dil de, Fikirde, İşde Birlik sağlayarak, aynı kitapları da ha ucuza okuyabilen ve aynı fikirleri savunarak dün yadan istediklerini daha kolay elde edebilen ve Allah`ın Türk coğrafyasına bahşettiği kritik iktisadi kaynakların, Türkler tarafından, Türklerle birlikte ve Türkler için kullanılmalarını sağladığı zaman (tarihte olduğu gibi), gelecekte de dünyanın en güçlü devletleri ve en zengin milleti olacaktır.


Her seviyedeki eğitimimizin hedefi bu şuuru kazandıracak özellikte olmasıdır. Bu nu hayalcilik, ırkçılık, milliyetçilik olarak anlamak ve değerlendirmek son derece saçmadır. Her zaman akılla hareket etmiş olan Atatürk, bu yolu tarihte gerçekleşmiş gerçekçi ve akla dayalı bir yol olarak bizlere aktarmıştır. Bugün XVI. asırdaki Türk gücüne sahip olan Amerika, bu gücünü elbette kritik maddelere gaddarane yollarla da olsa el koymasına borçludur. İsterseniz, Irak`a, Kuveyt`e, Arabistan`a bir bakın. Şimdi birbirine kırdırdığı ve kendisinin de bombalarla desteklediği Mısır, Libya, Tunus`ta . yapmak istediği şey el koymaktır. Başkasının malına okyanus ötesinden gelip el koymaktır. Biz ise, Allah`ın bize verdiği kaynakları başkasının ülkelerine taşıması yerine, kardeşlerimizle işbirliği yaparak kendi aramızda kullanıp ve artanını ihraç etmek istiyoruz. Dünya Türkleri için bu tabii bir haktır. Şimdi Rusya`ya akan kaynaklarımızı sağ kulağımızdan hemen almak varken sol kulağımızdan dolaştırdıktan ve katma değerin büyük kısmını emperyalistlere haraç olarak ödeyerek almaktan kurtulmanın neresi akla aykırıdır. Bu duruma evet demek vatanımızı her zaman rahatsız edecektir. Hepinizi etmelidir.


İşte sizlerden beklediklerimiz.
Sizlere güveniyoruz.
Hepinizi kucaklıyorum.


Tanrı Türk`ü Korusun.

Prof. Dr. Turan Yazgan

Son Güncelleme: Cumartesi, 25 Haziran 2011 19:39