BİR DEMET KIRÇİÇEĞİ…Ahmet Aykol

  • Yazdır

 

İnsan, dünyaya geldiğinde, gözlerini açar açmaz çevresindekileri hissetmeye çalışır. Zamanla yemeği, içmeyi, emeklemeyi, yürümeyi, koşmayı ve konuşmayı öğrenir. Büyüyüp gelişen çocuk bilgilenme sürecine girer. Bu nedenle aile içi eğitim ve öğretim yetersiz kalır. Çocuğun bu döneminde ihtiyaç duyduğu bilgileri, ancak okulda öğretmen kılavuzluğunda sistemli bir eğitimle olacağı ve yönlendirileceği somut olarak ortaya çıkmıştır. Okulun ve öğretmenin devreye girmesiyle ailenin bu sorunu çözülür.

Bir milletin çağdaş ülkeler düzeyine erişebilmesi; eğitim ve öğretimin kaliteli ve bilimsel yöntemlerle yürütülmesi ile ancak mümkün olabilir. Eğitim sorunlarını çözen milletler; kültür, sanat, bilim, teknoloji alanında da kalkınmış ve ilerlemiştir. Eğitime gereken önem ve ilgiyi göstermeyen milletler, başka ulusların kölesi olmaya mahkûmdurlar. Kalkınmanın temel şartı eğitim ve öğretimdir.

Öğretmen; insanları eğitmeyi ve öğretmeyi meslek edinen, eğitim kurumlarında çocuk ve gençlerin eğitim öğretimlerine rehberlik eden, yön veren ve yaşam hazırlayan kimsedir. Öğretmenler gününün amacı öğretmenin toplumdaki yeri ve rolü önemi ve değeri nedir, sorunlarına cevap aramak, öğretmenlerin kendi aralarında bağı kuvvetlendirmek, öğrencileri ile aralarındaki sevgi, saygı ve dayanışmayı güçlendirmektir. Emekli olan öğretmenleri saygıyla anmak ve yeni atanmış öğretmenlere mesleklerinin kutsal bilincine varmalarını sağlamaktır. İşte, Öğretmenler Günü, bu fedakar öğretmenlerimizin kıymetini bir kez daha düşünüp anlamamızı sağlayan önemli bir gündür. Hiç olmazsa 24 Kasımlarda öğretmenlere hak ettikleri sevgi ve saygıyı göstermeli, sorunlarını açık yüreklilikle dile getirmeliyiz. Onların sorunlarını çözmenin, ülke sorunlarını çözmeye eşdeğer olduğu gerçeğini biran önce kavramalıyız. Sorunsuz eğitim için sorumlu öğretmenlere ihtiyacımız olduğunu dile getirmekten çok gerekli adımları atmalıyız.

Öğretmenlerimize duyduğumuz saygı, sevgi ve şükranlarımızı dile getirmek için bu günü fırsat bilmeli ve bu duygularla, onların ellerini öpmeliyiz. Okulu bitirip hayata atıldığımız zaman, bizi bu günlere hazırlayan öğretmenlerimizi hatırlamak, ziyaret etmek ya da bir telefon, kart veya elektronik posta ile hatırlarını sormak onlar için en büyük ve en değerli armağan olacaktır. Hele bir demet kır çiçeği onlara verebileceğimiz en değerli hediyedir.

Kurtuluş Savaşı’nı kazanan Türk Milleti hemen her alanda birçok yeniliğe imza atmıştır. Bunlardan en önemlisi de 1 Kasım 1928’de yapılan harf inkılâbıdır. 24 Kasım 1928 tarihinde açılan, Millet Mektepleri’nde ise yaşlı, genç, çocuk, kadın… Herkese yeni harflerle okuma yazma öğretilmiştir. Millet Mektepleri’nin açılışı ve Atatürk’ün Başöğretmenliği kabul tarihi olan 24 Kasım gününü, 1981 yılından beri Öğretmenler Günü olarak kutlanmaktayız.

Bu sene Van depreminde kaybettiğimiz 72 öğretmenin anısına kutlamalar “Anma Etkinlikleri” çerçevesinde gerçekleştirildi. Bir günlüğüne de olsa ekranların bir bölümü öğretmenlere tahsis edildi. Korkarım ki o programlarda da öğretmenin sorunlarından çok magazinsel olaylar ön plana çıkarıldı. Sizin anlayacağınız bu sene öğretmenler ellerindeki bir günü de iyi değerlendiremediler… “Eli öpülesi öğretmenler. Baş tacı edilesi öğretmenler, Ülkenin geleceği öğretmenler…” Hep hamasi nutuklar… Nutuklar…

Siz peygamber mesleğinin sahiplerini bir güne sıkıştıracaksınız. Seçilmiş ekranlara, seçilmiş kişileri çıkaracaksınız. İstediğiniz oranda söz hakkı vereceksiniz. “Eşit işe, eşit ücret” deyip bu haktan öğretmeni mahrum bırakacaksınız, her fırsatta öğretmeni halk ile karşı karşıya getireceksiniz sonra da “Öğretmenler Günü!” kutlayacaksınız. Ne derece inandırıcı olursunuz? Öğretmenlere samimiyetle uzatılan bir demet kır çiçeği yeter de artar bile. Ancak öğretmenlerin samimiyet konusunda haklı kuşkuları var. Kendilerine yıllardır verilen sözler tutulmadığı gibi özlük hakları da sürekli geriye doğru gidiyor. Toplumun örnek profili öğretmenden her konuda toplum haklı olarak örnek davranışlar bekliyor. Ancak öğretmenin durumu buna müsait değil. Son yapılan araştırmalarda %77’si borçlu bir öğretmen profilinden daha fazla özveri beklemek ülke gerçekleriyle bağdaşmaz.

Eğer öğretmenler bundan sonraki 24 Kasımları buruk, karamsar, acı hatıralarla yaşamak istemiyorsa; silkinip, canlanmalı. El ele tutuşmalı. Yanlışları doğruya çevirip, yanlış yapanlara fırsat vermemeli. Dünden daha çok birlik ve beraberlik içerisinde olup, geleceğin aydınlık ve mutlu olması için tek yürek, tek ses olmalı…

Ahmet Aykol