AHMET YESEVİ ÜNİVERSİTESİ

  • Yazdır

 

Ahmet Yesevi Üniversitesi, Orta Asya’nın tarihi ilim ve kültür merkezi Türkistan şehrinde, Kazakistan Cumhurbaşkanı Sayın Nursultan Nazarbayev’in buyruğu ile 06 Haziran 1991 tarihinde kurulmuştur.

Bilindiği gibi Türkiye, 1991 yılında bağımsızlığını ilan eden Kazakistan’ı tanıyan ve büyükelçilik açan ilk ülkedir.

Sayın Süleyman Demirel’in T.C. Başbakanı olarak yaptığı ilk Kazakistan gezisinde (29 Nisan -1 Mayıs 1992) bu üniversitenin, Kazakistan ve Türkiye ortak üniversitesi olması ve tüm Türk Dünyasına hizmet vermesi kararlaştırılmış, ortaklık anlaşması, 31 Ekim 1992’de ‘Türk Dili Konuşan Ülkeler Devlet Başkanları Ankara Zirvesi’nde imzalanmıştır.

Anlaşma ve buna göre hazırlanan Tüzük, T.B.M.M.’nce onaylanmış; Kazakistan Bakanlar Kurulu da, üniversite yönetimini, Tüzük gereğince kurulan Mütevelli Heyetine bırakmıştır.

Bu maksatla gerekli yönetmelikler hazırlanmış ve Mütevelli Heyet toplantılarında onaylanmıştır.

Amacımız, Ahmet Yesevi Üniversitesi’ni, dünyanın en iyi üniversiteleri arasına katmak, Türk Dünyasını bilişim çağına taşımada üstlendiğimiz misyonun gereklerini, Ahmet Yesevi düşüncesinde ifadesini bulan çağdaş ve laik çizgide yerine getirmek, Türkistan şehrini, Türk Dünyasının bilim ve kültür başkenti yapmaktır.

Yedi bağımsız Türk Cumhuriyeti ve yirmidokuz muhtar Türk devleti veya akraba topluluklarından binlerce öğrenciyi bünyesinde barındıran üniversitemizin öğretim dili, Türkiye Türkçesi ve Kazak Türkçesi’dir. Bu dillerin yanı sıra İngilizce ve Rusça dilleri de öğretilmektedir.

Ahmet Yesevi Üniversitesi, sadece Kazakistan ve Türkiye Cumhuriyetlerinin değil, Türk Dünyasının her köşesinden gelen öğretim elemanları ve öğrencileriyle, Türk Dünyasının ortak üniversitesidir.

Üniversitemiz; “Türklüğün unutulmuş büyük medeni vasfı ve büyük medeni kabiliyeti, bundan sonraki inkişafıyla, âtinin yüksek medeniyet ufkunda yeni bir güneş gibi doğacaktır” vizyonuna hizmet istikametinde, üstlendiği sorumluluğun bilinci içinde, kurumsallaşmasını ileri götürmek, akademik kaliteyi yükseltmek ve dünya üniversiteleriyle yarışmak yolunda sürekli atılım ve yenileşmeyi kendine prensip edinmiştir.

Daha geniş bilgi için…..

http://www.yesevi.edu.tr/