Değişen İnsanlar/Necati Dilek

  • Yazdır
           
 
       Yaşınız belli olgunluğa geldiyse ya da belli olgunluktaki insanlarla vakit geçiriyorsanız dilinizden ya da dillerinden ''Nerede o eski...''diye başlayan cümleleri sıklıkla duyarsınız. Etraflıca düşünmediy-
            seniz de o insanları veyahut kendinizi haklı görürsünüz. Evet, hiçbir şey eskisi gibi değildir artık. Zaten her şeyin eskisi gibi olmasını da beklemeyin.
 
           Neden mi her şey eskisi gibi değil?Bir kere her şey değişiyor hayatta. İnsanlar değişiyor,zihinler,beklentiler,niyetler...kısaca her şey...Öyleyse öncelikle bunu kabul ederek başlayalım işe. Yalnız ben
           bir noktada sizden ayrılıyorum. Ben bayramların,dostlukların,komşuluğun,sevginin değişmediğini, değişmeyeceğine inananlardanım. Çünkü bir bayram,bir komşuluk, bir sevgi her devirde önemli-
           dir, öyle olması gerekmektedir. On yıl önce değerli olan bayram,sevgi on yıl sonra değerini yitirmiş olamaz. Onların bir ağırlığı, bir saygınlığı vardır kendince. Aradan on yıllar geçse de bu ağırlığı,
           taşıdığı değer, misyon değişmez.
 
           Peki değişen ne öyleyse hiç düşündünüz mü?Daha önce dile getirdiğimiz gibi bayramlar, sevgi, komşuluk,dostluk yine aynı. Bundan elli yıl önce neyse şimdi de aynı yerli yerinde duruyorlar.Adı da 
           sanı da kaybolmadı. Ama insanların onlara biçtiği değerler değişti, insanların gözünde anlamını yitirdiler. Önceden akraba,eş-dostlar hasret giderme günleri,çocukları sevindirme günleri olarak gö-
           rülürdü bayramlar.Gönüller almak, gönüller yapmak için hediye edilmiş nadide günler kabul edilirdi.Şimdi ise bayramlarda verilen tatilleri kullanmak, kafa dinlemek için mumla aranan günler ola-
           rak kabul edildi.Dahası mı? komşuluk,dostluk pek önemliydi eskiden. Ev alma,komşu al derlerdi büyüklerimiz.Onların derdi bizim derdimizdi. Şimdi yan komşumuzun cenazesi var, bizim haberimiz
           yok.Eskiden dost için can verilirdi yoluna,şimdi dosta kazık atmak moda olmuş. Sevgi mi? Ona hiç girmeyelim isterseniz, esamisi okunmuyor bugünlerde.Menfaatlerin,çıkarların adı olmuş sevgi 
          şimdi.
 
          O yüzden sevgili dostlar hiç öyle ''Nerede eski...'' diye başlayan cümleler kurup ahkam kesmeyin kimselere. Kabul edin eski tadı alamazsınız hiçbir şeyden. Çünkü değişti her şey parça parça. Siz değiş-
          tiniz, hayata bakışınız,beklentileriniz değişti. Bizi biz yapan,hayata renk katan değerler eski yerinde ama siz/biz eski siz/biz değilsiniz/değiliz. Dolayısıyla kimseyi, hiçbir şeyi suçlayıp günah keçisi ya-
          ratmayın/(yaratmayalım) kendinize/(kendimize.)Kabul edin, değişen bir şey varsa da o sizsiniz; bayramlar,komşuluklar,dostluklar ve insanı hayata bağlayan sevgiler değil.
 
                                                                                                                                                                                                                          Necati Dilek
 
 
     

Son Güncelleme: Perşembe, 09 Ocak 2020 13:40