DİVAN ŞİİRİ NAZIM BİÇİMLERİNDEN -TUYUĞ

  • Yazdır

 

alt     Divan Şiiri öz olarak edebiyatımıza Arap ve Fars Edebiyatından girdiği için nazım biçimlerinin hemen hepsi bu edebiyatlara ait nazım biçimleridir. Türk şairlerinin Divan Edebiyatına kazandırdığı iki nazım biçimi vardır. Bunlarda birincisi Tuyuğ, ikincisi ise Şarkı’dır.

 

     TUYUĞ nazım biçiminin ilk kurucusu 14. yüzyılda Kadı BURHANEDDİN olarak kabul edilir. Aynı yüzyılda Nesimi ve 15. Yüzyılda Çağatay şairi Ali Şîr Nevaî TUYUĞ nazım biçimini ustalıkla kullanan şairler arasında yer alır.

     TUYUĞ, Anonim Türk Şiiri nazım biçimlerinden Mani’nin aruz veznine uygulanmış bir çeşididir. Aruzun , ‘’fâilatün/ fâilâtün/ fâilâtün/ fâilün kalıbıyla yazılır. Tek bir dörtlükten oluşan bu nazım biçiminin kafiye dizilişi a-a-x-a şeklinde düzenlenir. Şekil itibariyle Rubai’ye benzer. Konusunu  tasavvufî, felsefî  ve fikrî konulardan alır.

 

TUYUĞ ÖRNEKLERİ

Hakk’a şükür koçların devranıdur

Cümle âlem bu demin hayrânıdur

Gün batardan gün doğan yere değin

Aşk erinin bir nefes seyrânıdur

                       Kadı BURHANEDDİN

 

Çün senindir her kim var ey gönül

Kimden umarsın atâ, var ey gönül

Çün yetersin sen sana yâr ey gönül

Yârini bil, olma âğyâr ey gönül

                             Nesimî

 

 

Son Güncelleme: Çarşamba, 02 Nisan 2014 17:41